Resultaten en overlevingskansen na longtransplantatie

De afgelopen 5 jaar werden er gemiddeld 69 transplantaties per jaar uitgevoerd, waarmee UZ Leuven binnen Eurotransplant tot de grootste centra voor (hart-)longtransplantatie behoort en we wereldwijd tot de top 10 centra behoren.

Overlevingscijfers na longtransplantatie

De actuariële overleving is tijdens de covid-19 pandemie licht gedaald, met een 1 en 3 jaarsoverleving van 87% en 78,5% respectievelijk. Dit heeft deels te maken met de toegenomen mortaliteit tgv covid, die aan 5 extra patiënten het leven heeft gekost na een gemiddelde follow up van 427 dagen (min. 361, max. 763 dg), wat toch bewijst dat de covid-19 pandemie een significante impact heeft op de overleving. Er zijn nog geen vergelijkbare data beschikbaar in dezelfde periode in het register van de “International Society for Heart and Lung Transplantation” (ISHLT).

Overlevingscijfers longtransplantatie 2022

Aantal (hart-)longtransplantaties

Ten opzichte van 2021 is het aantal ingrepen verder licht gedaald met 6,5%, opnieuw een vergelijkbare daling met 2019, wat nog altijd als gevolg van de covid-19-pandemie wordt verklaard met beduidend minder geschikte longdonoren. In 2021 zijn er 57 procedures uitgevoerd, waarvan 55 dubbelzijdige-longtransplantaties (waarvan 1 gecombineerd met een levertransplantatie) en 2 enkelzijdige longtransplantaties. Er werd opnieuw 1 dubbelzijdige longtransplantatie uitgevoerd bij een patiënt met post-covid-19 ARDS onder ECMO. Er werden 3 hertransplantaties uitgevoerd voor chronische afstoting.

In 2022 gebruikten we voor de 1ste maal succesvol een nieuwe technologie van longbewaring, waarbij de longen op 6-8° C bewaard werden m.b.v. de ‘LungGuard’ (Paragonix). Deze nieuwe techniek zal ons in staat stellen longen in de toekomst op een veilige manier langer te bewaren.

Aantal longtransplantaties in 2022

Gemiddelde wachttijd voor longtransplantatie

De gemiddelde wachttijd is belangrijk gedaald van 348 dagen in 2021 (variatie 1 – 894 dagen) naar 213 dagen (variatie 1-896 dagen). Er was geen wachtlijstmortaliteit.

Wachttijd longtransplantatie 2022

Indicaties voor longtransplantatie

COPD/emfyseem blijft de belangrijkste indicatie, waarbij het aantal procentueel nog wat verder gedaald is (44% in 2022, versus 48% in 2021 ten voordele van longfibrose als de 2de belangrijke transplantindicatie (38% in 2022 versus 31% in 2021). Binnen de ILD patiënten, vormen IPF en chronische hypersensitiviteitspneumonie de belangrijkste indicaties. Het aantal getransplanteerde CF-patiënten is verder gedaald naar 5% (6,2% in 2021), dit als gevolge van het toenemend gebruik van de CFTR regulerende medicatie, wat maakt dat CF-patiënten langer stabiel blijven.

Indicaties longtransplantatie 2022

Volledige jaarverslag

Laatste aanpassing: 12 september 2023