Resultaten en overlevingskansen na longtransplantatie

De afgelopen 5 jaar werden er gemiddeld 69 transplantaties per jaar uitgevoerd, waarmee UZ Leuven binnen Eurotransplant tot de grootste centra voor (hart-)longtransplantatie behoort en we wereldwijd tot de top 10 centra behoren.

Overlevingscijfers na longtransplantatie

Onderstaande figuur geeft de actuariële overleving weer van 714 patiënten die werden getransplanteerd tussen januari 2010 en december 2020. De 5- en 10-jaarsoverleving is respectievelijk 79% en 65%.

Overlevingscijfers longtransplantatie 2021

Aantal (hart-)longtransplantaties

Ten opzichte van 2020 is het aantal ingrepen opnieuw met 6% gedaald, een vergelijkbaar cijfer als de daling in 2019, dit uiteraard nog altijd als gevolg van de coronamaatregelen die noopten tot reductie van de capaciteit in het operatiekwartier en van het aantal bedden intensieve zorgen voor transplantatie in het algemeen. In 2021 zijn er toch 61 procedures uitgevoerd, waarvan 57 dubbel-longtransplantaties, 3 enkelzijdige longtransplantaties en 1 hart-longtransplantatie. Opmerkelijk is dat er 2 dubbele longtransplantaties zijn uitgevoerd bij patiënten met post-COVID-19 ARDS onder ECMO. Er werd 1 retransplantatie uitgevoerd voor chronische afstoting.

Aantal longtransplantaties in 2021

Gemiddelde wachttijd voor longtransplantatie

De gemiddelde wachttijd is lichtjes gedaald van 358 dagen in 2020 naar 348 dagen in 2021.

Wachttijd longtransplantatie 2021

Indicaties voor longtransplantatie

De indicaties voor longtransplantatie in 2021 zijn weergegeven in figuur 3.17. COPD/emfyseem blijft de belangrijkste indicatie, waarbij het aantal procentueel terug gedaald is (48% in 2021 versus 62% in 2020), met een verdere stijging van longfibrose als een belangrijke transplantindicatie (31% in 2021, versus 22% in 2020).

Indicaties longtransplantatie 2021

Volledige jaarverslag

Laatste aanpassing: 6 oktober 2022