Longresectie

De long volledig of gedeeltelijk wegnemen. Meestal voor kwaadaardige tumoren van de long of voor uitzaaiingen van een andere tumor in de long.

Afspraken

Thoraxheelkunde

Voorbereiding

Een longoperatie wordt soms voorafgegaan door een mediastinoscopie. Hierbij wordt onder algemene verdoving een kleine insnede gemaakt net boven het borstbeen. Tijdens een mediastinoscopie kan de chirurg nakijken of de tumor verspreiding vertoont naar de klieren gelegen langs de grote luchtpijp achter het borstbeen.Hiervoor worden er van al deze klieren weefselstukjes genomen voor anatomopathologisch onderzoek.

Daarnaast moeten andere onderzoeken (long- en hartfunctie) aantonen dat de patiënt de ingreep aankan.

Verloop

Duur van de ingreep: ongeveer 3 uur. Opname van 4 tot 10 dagen.

  • Operatie waarbij de long gedeeltelijk of helemaal wordt weggenomen.
    • Grotere insnede: thoracotomie
    • Vaak ook via kleine insnede: thoracoscopie
  • Bij deze operaties wordt bijna altijd een pijnpomp geplaatst. Hierdoor hebt u bijna geen pijn.

Heelkunde of chirurgie is de voorkeursbehandeling voor ‘gelokaliseerde’, niet-kleincellige longtumoren als uit preoperatieve stadiëringsonderzoeken blijkt dat de longtumor volledig kan worden verwijderd.

Patiënten met een kleincellige tumoren komen uiterst zelden in aanmerking voor heelkundige behandeling.

Laatste aanpassing: 10 maart 2021