Longontsteking

Verzamelterm voor verschillende vormen van ontsteking van de longblaasjes en het omringend weefsel.

Andere benaming: Pneumonie

Maak afspraak

  • Bel 016 34 47 75.

Specialisten


Symptomen

  • Koorts
  • Hoesten, fluimen
  • Pijn over thoraxbasis
  • Kortademigheid

Meer informatie

Brochures en films


Maak afspraak

  • Bel 016 34 47 75.