Leverdialyse

Kunstlever
Bloed wordt gefilterd in een dialyse-apparaat. Dit neemt de zuivering die de lever normaal uitvoert voor zijn rekening. Na die zuivering wordt het bloed terug in het lichaam gebracht.

Doel

Bij leverfalen worden afvalstoffen (toxines) niet meer uit het bloed gefilterd. Deze stapelen zich op en verslechteren de lever en andere organen zoals de hersenen en de nieren. Bloed moet dus gefilterd worden in een dialyse-apparaat.

Verloop

Duur: van 6 tot 8 uur. U moet in bed blijven en wordt nauwgezet opgevolgd (meestal op intensieve geneeskunde).

  • Bloed wordt via katheter (fijn buisje) door het dialyse-apparaat gepompt.
  • Dialyse-apparaat of kunstlever filtert afvalstoffen uit bloed.
  • Gezuiverd bloed wordt terug in het lichaam gebracht.

Werking

Wanneer de lever faalt, produceert hij wateroplosbare en niet-wateroplosbare afvalstoffen. Deze laatste zijn in het bloed gebonden aan het eiwit albumine. Leverdialyse poogt om via klassieke dialysetechnieken (zoals bij nierdialyse, de kunstnier) de wateroplosbare stoffen te elimineren, maar elimineert daarnaast ook de albuminegebonden afvalstoffen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020