Leven met mucoviscidose

Patiënten met mucoviscidose zijn in eerste instantie mensen met een normale lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling. De meeste jonge patiënten met mucoviscidose doorlopen een normale schoolcarrière, nemen deel aan naschoolse activiteiten en hebben hobby’s zoals gezonde leeftijdsgenoten. In elke levensfase moet echter voldoende aandacht en tijd worden vrijgemaakt voor de dagelijkse therapie, aangezien die een heel belangrijke preventieve rol speelt in de behandeling van mucoviscidose .
De dagelijkse therapie is de enige manier om de achteruitgang bij mucoviscidose af te remmen en de ziektetoestand zoveel mogelijk te stabiliseren.

Het ziekteverloop bij patiënten met mucovisciodose is heel wisselend en kan in de loop van de tijd evolueren. Bij sommige patiënten zijn frequente ziekenhuisopnames nodig, terwijl andere patiënten zelden moeten worden opgenomen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020