Kankerbehandelingen

Chemotherapie

Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling met radioactieve of ioniserende stralen die tot doel heeft de kwaadaardige cellen (kanker) te vernietigen. Bestraling van kanker gebeurt meestal uitwendig met daarvoor geschikte apparatuur (lineaire versnellers) of inwendig door radioactieve bronnen in het lichaam te brengen.

Hormoontherapie bij prostaatkanker

Remmen van de groei van prostaatkankerweefsel door het testosterongehalte te laten dalen.

Anti-hormoontherapie bij borstkanker

Toedienen van produkten die sterk gelijken op het vrouwelijk hormoon, oestrogeen, of die de aanmaak ervan onderdrukken, waardoor de groei van de kankercel vertraagt of stopt.

Immunotherapie

Zeer gerichte behandeling met antistoffen tegen lymfoomcellen. Hierdoor zijn deze lymfoomcellen makkelijk te herkennen en kan het lichaam (eigen afweersysteem) meevechten.

Oncologische heelkunde

De dienst oncologische heelkunde is gespecialiseerd in chirurgie bij metastasen en cytoreductie in combinatie met chemotherapie en de behandeling van huidtumoren in het bijzonder het maligne melanoom, weke delen tumoren, retroperitoneale tumoren, tumoren van de bijnier en tumoren bij kinderen.

Stamceltransplantatie

Toedienen van gezonde bloedvormende stamcellen via een katheter om het eigen beenmerg te herstellen. Vanuit deze stamcellen ontwikkelen zich opnieuw rijpe bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes).
Laatste aanpassing: 11 februari 2020