Laparoscopie met CO2-laser bij vruchtbaarheidsproblemen

Kijkbuisoperatie waarbij afwijkingen van de buikholte (vb. endometriose, eierstokcysten of vergroeiingen) worden opgespoord en eventueel geopereerd worden.

Afspraken

Dagziekenhuis 9

Doel

Als het beeld van het bekken afwijkt van de normale anatomie, wordt, met behulp van een energiestraal (CO2 -laser) die door de laparoscoop wordt geleid, het abnormale weefsel uitgesneden om naar mate van het mogelijke de normale anatomie te herstellen.

Ook kunnen afgesloten eileiders worden opengemaakt, weliswaar op voorwaarde dat de vruchtbaarheidschirurg van oordeel is dat die eileider na herstel nog een kans heeft om normaal te werken.

Laparoscopie

Verloop

Een laparoscopie gebeurt onder algemene verdoving.

  • De CO2-laser produceert een energiestraal.
  • Die wordt met behulp van enkele spiegels herleid tot een uiterst fijne straat.
  • Als die straal op een cel wordt gericht, gaat al het water uit de cel bijna onmiddellijk over naar damp.
  • Hierdoor barst de cel open of verdampt ze.

Met de CO2-laser kan gezond van aangetast weefsel worden gescheiden, waarna het aangetaste weefsel kan worden ‘afgepeld’ en volledig kan worden verwijderd.

Laparoscopie
Laatste aanpassing: 10 maart 2021