Ervaringsdeskundigen

In revalidatiecentrum zijn een aantal (ex-)patiënten opgeleid tot ervaringsdeskundigen, die als deel van het zorgteam de revalidanten mee ondersteunen en een luisterend oor bieden. 

Visie UZ Leuven en patiëntenparticipatie

In UZ Leuven willen we samen grenzen verleggen, door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Dit doen we door onze kernwaarden elke dag waar te maken: samenwerken met elkaar en met onze patiënten, met passie voor onze opdracht en ons werk en warme hartelijkheid en respect voor alle patiënten en elkaar.

Het inzetten van participatie van patiënten op verschillende niveaus is noodzakelijk om deze visie te realiseren, en om tot patient empowerment te komen.

Patiëntenparticipatie en patient empowerment

We streven ernaar om patiënten een actieve rol te geven in zowel het eigen zorgtraject als ziekenhuisbrede processen, om op die manier de kwaliteit van zorg en leven te verhogen. De patiënt is een evenwaardige gesprekspartner die mee over het zorgproces beslist, maar ook een stem heeft in andere initiatieven in het ziekenhuis. De zorgverleners en patiënt werken samen, als een team, aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven. Voor UZ Leuven is de emancipatie van de patiënt een positieve evolutie waar we samen met de patiënt onze schouders willen onderzetten.

Initiatieven

Patiëntenparticipatie komt tot uiting in verschillende initiatieven en projecten in UZ Leuven. We lichten enkele hiervan toe.

Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP)

Elke patiënt die in UZ Leuven opgenomen wordt en/of die in een daghospitaal verblijft wordt bevraagd naar zijn of haar ervaringen. We gebruiken hiervoor de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP), een vragenlijst die ontwikkeld werd door de Vlaamse Overheid en het Vlaamse Patiëntenplatform en in meer dan 50 ziekenhuizen in Vlaanderen wordt afgenomen. Onze patiënten kunnen op deze manier hun bevindingen geven over verschillende thema’s, zoals communicatie en informatieverstrekking, pijnbeleid, privacy,… We gebruiken deze input om verbeteracties op te zetten en de zorg nog beter en veiliger te maken.

Lees meer over deze bevraging en de resultaten.

Lunch met de CEO

Enkele keren per jaar organiseert UZ Leuven een ‘Lunch met de CEO’. Tijdens deze lunches delen patiënten hun ervaringen met onze CEO en enkele directieleden. Deze momenten worden als zeer waardevol beschouwd door zowel patiënten als directieleden. De voornaamste doelstelling is patiënten de kans te geven om hun ervaringen direct te delen met het management van het ziekenhuis, zodat we op basis daarvan onze zorg en dienstverlening nog kunnen verbeteren.

Lees meer over Lunch met de CEO.

Advies en input van patiënten

Op geregelde tijdstippen worden er momenten georganiseerd waarop patiënten hun feedback en advies kunnen geven over uiteenlopende thema’s. Dit kunnen ziekenhuisbrede onderwerpen zijn (zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de campus), maar ook dienst-specifieke thema’s (zoals bijvoorbeeld de werking van een bepaalde afdeling). Tijdens deze groepsgesprekken, die gemodereerd worden door een medewerker van het ziekenhuis, krijgen patiënten de kans om hun suggesties en feedback te geven. Deze input wordt meegenomen bij de uitwerking van verbeterprojecten en het evalueren van bestaande of opzetten van nieuwe initiatieven.

Zelfhulpvriendelijk UZ Leuven

Sinds 2019 is UZ Leuven een ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’. UZ Leuven werkt hiervoor samen met Trefpunt Zelfhulp. Dit initiatief heeft als doel om diensten en teams te stimuleren actief samen te werken met patiëntenverenigingen, en deze samenwerkingen duurzaam te verankeren in het ziekenhuis.

Lees meer over zelfhulpvriendelijk ziekenhuis.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen in UZ Leuven

Sinds 2019 zijn een groep van ervaringsdeskundigen werkzaam in het revalidatiecentrum op campus Pellenberg en in het niercentrum op campus Gasthuisberg. Ervaringsdeskundigen zijn (ex)patiënten die zijn opgeleid om lotgenoten te ondersteunen en een luisterend oor te bieden. Ze zijn deel van het zorgteam en streven samen met de zorgmedewerkers naar een optimale begeleiding en ondersteuning van patiënten. UZ Leuven engageert zich om in de toekomst ervaringsdeskundigen op een structurele manier in te schakelen in het ziekenhuis. In 2021 wordt deze werking daarom uitgebreid naar 4 andere zorgprogramma’s. Het ziekenhuis heeft hiervoor een samenwerking opgezet met Trefpunt Zelfhulp.

Wat kan er beter? Zeg het ons!

Heb je zelf suggesties om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren? Wil je ons graag laten weten hoe jij je verblijf hebt ervaren? Wil je meer weten over de verschillende initiatieven met als doel patiëntenparticipatie te verhogen in UZ Leuven? Heb je zelf een bijdrage die je wil leveren?

Laat het ons dan weten! Je kan contact opnemen met de dienst kwaliteit via kwaliteitsbeleid@uzleuven.be.

Mail naar kwaliteitsbeleid@uzleuven.be
Laatste aanpassing: 14 oktober 2022