We willen dat u als patiënt geïnformeerd kunt beslissen waar u zich laat behandelen. Daarom geven we u graag inzage in resultaten van onze zorgverlening.

De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.

Overzicht indicatoren

Op www.zorgkwaliteit.be vindt u resultaten per ziekenhuis voor de volgende indicatoren: