Klaplong

Pneumothorax
Aanwezigheid van lucht tussen de long en de borstkaswand.

Symptomen

De voornaamste kenmerken van een klaplong zijn plotse stekende pijn of kortademigheid aan één zijde van de borstkas.

Soorten

 • Spontane pneumothorax, al dan niet met onderliggende longziekte
 • Traumatische pneumothorax (vb. ribfractuur, door medische handelingen, ...)
 • Spanningspneumothorax:
  • Medische urgentie op basis van klinisch beeld
  • Oorzaak kan traumatische of spontane pneumothorax zijn

Risicofactoren

De voornaamste risicofactoren voor een klaplong zijn:

 • Roken
 • Onderliggende longziekten:
  • Bulleus emfyseem
  • Cystische longziekte
  • Infectie of neoplasie met doorbraak naar longvlies (viscerale pleura)
  • Astma-exacerbatie
  • Thoracale endometriose
 • Mechanische longbeademing
 • Voorgeschiedenis van pneumothorax (klaplong)

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Ruw maken van het longvlies aan de binnenzijde van de borstkas, zodat de long weer kan verkleven met de borstkas.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021