Enkel met verwijzing

Redenen voor verwijzing.

  • Ontwikkelingsstoornissen van de tanden
  • Tandtrauma
  • Extreme angst en coöperatieproblemen
  • Mentale/fysieke beperking
  • Medische aandoeningen met impact op tandheelkundige zorgverlening

Eerste consulatie

Op uw eerste afspraak

  • brengen we de gezondheidstoestand van de mond in kaart aan de hand van klinisch onderzoek, beeldvorming (radiogra e) en eventueel aanvullende onderzoeken.
  • gaan we na of er sprake is van mogelijke onderliggende factoren, medische aandoeningen en behandelingen, medicatiegebruik…

Aan de hand van deze verzamelde gegevens wordt een diagnose gesteld.

Individueel behandelplan

Op basis van de diagnose stellen we een individueel behandelplan op. We leggen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen vast, zoals onderbreking of aanpassing van de medicatie.

Na behandeling

Voor de overige tandheelkundige zorgen en verdere opvolging wordt u of uw kind terug verwezen naar de eigen (doorverwijzende) (tand)arts. Zo kunnen we de zorgverlening op onze eenheid in optimale omstandigheden blijven garanderen en de wachttijden reduceren.

Verkiest u om toch binnen UZ Leuven verder opgevolgd te worden, dan kan dit ofwel op de algemene raadpleging (studentenkliniek) of op een privéraadpleging.