Isokinetische krachtmeting

Biodex-meting
Gestandaardiseerde en betrouwbare manier om de kracht van een bepaalde spier(groep) te meten bij patiënten met een verminderde spierkracht.

Afspraken

Orthopedie

Enkel op medisch voorschrift

Dit onderzoek wordt enkel gepland op aanvraag van een arts.

RIZIV-terugbetaling is voorzien als het onderzoek wordt aangevraagd door een UZ Leuven-arts.

Bij aanvragen door een externe arts is er geen terugbetaling.

Verloop

Duur: 30 minuten

  • U neemt plaats op een stoel op een gestandaardiseerde manier.
  • De bewegingsbaan van het gewricht wordt bepaald.
  • U voert een aantal bewegingen uit aan een vaste snelheid en een variabele weerstand om uw kracht te meten.
Isokinetische krachtmeting

Resultaten

De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar en worden kort met u besproken. Als we vaststellen dat u te weinig kracht hebt in een bepaalde spier of spiergroep, kunnen we op basis van de resultaten advies geven over kracht- of fitnesstraining.

Op basis van dat advies kan men op een progressieve, goed onderbouwde manier deze tekorten wegwerken en de spierkracht opbouwen.

De resultaten worden ook voorgelegd aan uw arts, die dit met u zal bespreken tijdens een volgende raadpleging.

Laatste aanpassing: 26 augustus 2021