Isokinetische krachtmeting

Gestandaardiseerde en betrouwbare manier om de kracht van een bepaalde spier(groep) te meten bij patiënten met een verminderde spierkracht.

Andere benaming: Biodex-meting


Maak afspraak

  • Bel 016 33 81 60 (afsprakendienst).

Enkel op medisch voorschrift

Dit onderzoek wordt enkel gepland op aanvraag van een arts.

RIZIV-terugbetaling is voorzien als het onderzoek wordt aangevraagd door een UZ Leuven-arts.

Bij aanvragen door een externe arts is er geen terugbetaling.

Verloop

Duur: 30 minuten

  • U neemt plaats op een stoel op een gestandaardiseerde manier.
  • De bewegingsbaan van het gewricht wordt bepaald.
  • U voert een aantal bewegingen uit aan een vaste snelheid en een variabele weerstand om uw kracht te meten.
Isokinetische krachtmeting

Resultaten

De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar en worden kort met u besproken. Als we vaststellen dat u te weinig kracht hebt in een bepaalde spier of spiergroep, kunnen we op basis van de resultaten advies geven over kracht- of fitnesstraining.

Op basis van dat advies kan men op een progressieve, goed onderbouwde manier deze tekorten wegwerken en de spierkracht opbouwen.

De resultaten worden ook voorgelegd aan uw arts, die dit met u zal bespreken tijdens een volgende raadpleging.


Maak afspraak

  • Bel 016 33 81 60 (afsprakendienst).