Intrahepatische zwangerschapscholestase

Zwangerschapscholestase
Door een te hoge concentratie van oestrogenen, waardoor o.a. de galzouten in het bloed stijgen, worden de galtransporters in de lever ontregeld.

Symptomen

In het derde trimester van de zwangerschap.

 • Felle jeuk
 • Soms geelzucht

Klachten verdwijnen vanzelf na de zwangerschap. Zwangerschapscholestase houdt wel risico's in voor het ongeboren kind, zoals vroeggeboorte.

Ernst van de aandoening en het risico op foetale verwikkelingen is gekoppeld aan de galzoutenconcentratie in het bloed (zeker boven de 40 µmol/l).

Risicofactoren

 • Familiale voorbeschiktheid.
 • Komt meer voor bij:
  • Meerlingzwangerschappen.
  • Vrouwen met een voorgeschiedenis van cholestase door de pil.
 • Kan zich herhalen bij een nieuwe zwangerschap.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Urso-deoxycholzuur
 • Vitamine K
 • Cholestyramine
 • Inleiden van bevalling vanaf week 38
Laatste aanpassing: 17 mei 2022