Intracompartimentele spierdrukmeting

Via een druksensor in de spier wordt de spierdruk geregistreerd vóór (in rust) en na een pijnprovocerende inspanning.

Afspraken

Fysische geneeskunde en revalidatie

Voorbereiding

  • Doe sportkleding aan.

Verloop

  • Via een buisje (al dan niet onder echogeleide) wordt een druksensor in de betrokken spier aangebracht.
  • De spierdruk wordt gemeten in rust.
  • Daarna voert u de specifieke sportinspanning uit zodat de maximale en typerende pijnklachten uitgelokt worden.
  • Opnieuw wordt de druk in uw spieren gemeten tijdens deze inspanning.

Over intracompartimentele spierdrukmeting

  • Gouden standaard ter bevestiging van het vermoeden van een inspanningsgebonden chronisch compartimentssyndroom.
Laatste aanpassing: 20 september 2022