Infecties bij ouderen

Infecties bij ouderen (= 75 jaar) kennen dikwijls een ernstiger verloop en presenteren zich eerder atypisch. Een correcte diagnosestelling en behandeling zijn belangrijk.

Maak afspraak

 • Bel 016 34 23 42 (geriatrisch daghospitaal) of 016 34 11 04 (gehospitaliseerde patiënten).

Specialisten


Symptomen

De symptomen van infecties bij ouderen zijn afhankelijk van de infectie:

 • Onderste luchtweginfecties: hoesten, fluimen, kortademigheid, koorts,…
 • Urineweginfecties: dikwijls plassen, pijn bij het plassen, dringend moeten plassen, koorts, pijn in de blaas- of nierstreek…
 • Wondinfecties: roodheid rond de wonde, pijn aan de wonde, etterig verlies uit de wonde, zwelling van de huid,…

Door goede hygiëne en vaccinaties kunnen somige infecties worden voorkomen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Antibiotica
 • Antivirale middelen
 • Ziekenhuishygiënische maatregelen
 • Vaccinaties (tetanus, difterie, kinkhoest, griep, pneumokokken)

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedafname en -kweken
 • Kweken van lichaamsvochten (wondvocht, fluimen, urine)
 • Echografie
  Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

Maak afspraak

 • Bel 016 34 23 42 (geriatrisch daghospitaal) of 016 34 11 04 (gehospitaliseerde patiënten).