Infecties bij ouderen

Infecties bij ouderen (= 75 jaar) kennen dikwijls een ernstiger verloop en presenteren zich eerder atypisch. Een correcte diagnosestelling en behandeling zijn belangrijk.

Afspraken

Symptomen

De symptomen van infecties bij ouderen zijn afhankelijk van de infectie:

  • Onderste luchtweginfecties: hoesten, fluimen, kortademigheid, koorts,…
  • Urineweginfecties: dikwijls plassen, pijn bij het plassen, dringend moeten plassen, koorts, pijn in de blaas- of nierstreek…
  • Wondinfecties: roodheid rond de wonde, pijn aan de wonde, etterig verlies uit de wonde, zwelling van de huid,…

Door goede hygiëne en vaccinaties kunnen somige infecties worden voorkomen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Antibiotica
  • Antivirale middelen
  • Ziekenhuishygiënische maatregelen
  • Vaccinaties (tetanus, difterie, kinkhoest, griep, pneumokokken)

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021