Individueel traject gezondheid en gewicht

Sessies waarbij u individueel werkt aan uw overgewicht en een gezondere levensstijl. De sessies worden begeleid door een diëtist en psycholoog.

Afspraken

Obesitaskliniek

Groepsprogramma

We geven de voorkeur aan een groepsprogramma omdat dit de beste resultaten geeft: zo krijgt u niet alleen ondersteuning van ons behandelteam, maar ook van lotgenoten. De motivatie is dan hoger, deelnemers leren sneller bij en kunnen hun gezondheid efficiënter verbeteren.

Individueel traject

In bepaalde gevallen kan het team van oordeel zijn dat de inhoud van dit programma beter kan doorlopen worden in een individueel traject. Dit kan bijvoorbeeld wanneer deelname aan het groepsprogramma niet mogelijk is om praktische redenen (vb. uw beroep, reistijden, ...) of omwille van persoonlijke redenen (vb. angst om te spreken in groep).

Doel

Het doel van een individueel traject is hetzelfde als bij het groepsprogramma: verbetering van de gezondheid en een gewichtsdaling van 10%.

Verloop

Het individueel traject bestaat uit 8 sessies met een diëtist en 8 sessies met een psycholoog.

Na 6 maanden en op het einde van het traject zijn er medische opvolgingen.

Deelnemen

Deelname aan een individueel traject kan pas na volledige screening en na positief advies van het multidisciplinair team.

Alle individuele trajecten vinden plaats binnen de kantooruren en worden gepland in samenspraak tussen patiënt en therapeut.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020