Symptomen

De meest voorkomende symptomen van hypofosfatasie zijn:

 • Lage botdensiteit (osteoporose) op jonge leeftijd
 • Breuken, met in het bijzonder stressfracturen van de voeten of gebroken ribben
 • Groeivertraging
 • Vroegtijdig en gemakkelijk tandverlies
 • Epilepsie-aanvallen
 • Nierstenen
 • Ademhalingsproblemen kort na de geboorte
 • Teveel calcium in bloed en/of urine (hypercalcemie, hypercalciurie)
 • Spierzwakte en moeheid

Risicofactoren & erfelijkheid

Hypofosfatasie bij een familielid (erfelijk; autosomaal dominant of recessief).

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Vermijden van calciumsupplementen of osteoporosemedicatie zoals bisfosfonaten
 • Voldoende lichaamsbeweging
 • Bij epilepsie-aanvallen een behandeling met vitamine B6 (pyridoxine)
 • In zeer ernstige gevallen enzymvervangende therapie (asfotase alpha; Strensiq®)

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Meting van alkalische fosfatase in het bloed (bloedtest)
 • Andere bloedtesten (pyridoxal-5-fosfaat, inorganisch pyrofosfaat, fosfoethanolamine in bloed of urine)
 • Meten van de dichtheid van het bot in de wervelzuil en de heup door middel van x-stralen, om het risico op breuken in te kunnen schatten.

 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Genetisch onderzoek (ALPL mutatie analyse)
 • Echografie van de nieren

Contact

Maak een afspraak


Specialisten