Symptomen

Het virus kan jaren sluimerend aanwezig zijn zonder dat u er iets van merkt. Zelden leidt hepatitis C besmetting tot een acute leverontsteking. 

Hepatitis C veroorzaakt vaak vage klachten:

 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Verminderde eetlust
 • Gewrichtspijn
 • Gedeprimeerd gevoel

Hebt u last van deze klachten? Laat uw huisarts een bloedtest uitvoeren voor hepatitis C.

Chronische infectie

 • In 80% van de gevallen treedt er na besmetting een chronische infectie op.
 • Virus blijft minstens 6 maanden in het lichaam.
  • 20% van deze groep blijft zonder actieve ziekte.
  • 80% ontwikkelt een actieve chronische hepatitis.
 • Zeldzaam worden andere organen buiten de lever aangetast.

Gevolg van hepatitis C besmetting: vasculitis aan onderste ledematen ten gevolge van cryoglobulinemie
Extra hepatische manifestatie van HCV infectie: vasculitis aan onderste ledematen ten gevolge van cryoglobulinemie.

Chronische hepatitis leidt tot cirrose

Chronische actieve hepatitis C leidt bij 20% van de patiënten tot cirrose en nadien kan er zich een primaire leverkanker ontwikkelen.

Besmetting

 • Er bestaat geen vaccin tegen hepatitis C.
 • Geen besmettingsgevaar bij normaal sociaal contact .
 • Besmetting met hepatitis C virus enkel via contact met besmet bloed.
 • Overdracht van moeder op kind bij ongeveer 2%.

Bloeddonoren worden in België streng gecontrolleerd. Daardoor is het risico om hepatitis C te krijgen via een bloedtransfusie in deze landen zo goed als onbestaande.

Risico's

 • Uitwisselen van naalden (bvb. bij drugsgebruik)
 • Plaatsen tatoeages en piercings
 • Prikaccidenten

Voorzorgsmaatregelen voor familieleden van patiënten met hepatitis C.

 • Vermijd contact met bloed of wondjes
 • Deel geen scheergerief, tandenborstels of handdoeken

Partners: seksuele overdracht van het virus treedt zelden op in een stabiele heteroseksuele relatie. Er is wel een probleem bij homoseksuele contacten bij HIV+ patiënten.

Behandelingen

Hepatitis C kan worden behandeld met een cocktail van krachtige virusremmers. Die doden het hepatitis C-virus volledig.

 1. Terugbetalingscriteria

Voor de nieuwe INTERFERON VRIJE SCHEMA’S (DAA’s) gelden specifieke terugbetalingscriteria:

 • Leverbiopsie die F2, F3 of F4 aantoont

OF

 • Fibroscan waarde ? 7.1 kPa (indien success rate > 60%)
  EN
 • 1 verhoogde biologische fibrose score (max. 1 jaar oud)
  • Fibrotest ? 0.49
  • FIB-4 score >1.45

Volgende patiëntengroepen komen in aanmerking voor terugbetaling, ongeacht hun stadium van leverfibrose:

 • Orgaantransplantatie (op de wachtlijst of post-transplantatie)
 • Hematopoietische stamceltransplantatie of beenmergtransplantatie (op de wachtlijst of post-transplantatie)
 • Significante extrahepatische ziekte te wijten aan het hepatitis C virus: diffuus grootcellig B-cel lymfoom, of, een immuungemedieerde vasculitis en gemengde cryoglobulinemie die tot een renale aantasting leiden
 • Co-infectie hepatitis C en hepatitis B
 • Co-infectie hepatitis C en HIV
 • Dialysepatiënt
 • Hemofiliepatiënt of patiënt met een andere stollingsstoornis
 • Patiënt met een hemoglobinopathie
 • Zwangere patiënten
 1. Soorten antivirale therapieën

De keuzes en duur van de therapie worden bepaald door verschillende factoren zoals:

 • Cirrose of niet
 • Genotype

Bekijk EASL richtlijnen 2016 (pdf)

Opgelet: Tijdens het nemen van deze antivirale medicatie moet de dosis van sommige andere medicaties worden aangepast of gestopt.

U vindt hierover meer informatie op http://www.hep-druginteractions.org/

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedanalyses voor hepatitis C-virus RNA, hepatitis C-virus genotype en ALT