Oorzaken

  • Slechte leverwerking door cirrose of acuut leverfalen
  • Aanwezigheid van vasculaire shunts door cirrose waardoor het bloed van de poortader niet meer in voldoende mate naar de lever vloeit. Bekijk het overzicht van veel voorkomende vasculaire shunts.
  • Aangeboren veneuze afwijkingen binnen of buiten de lever, ook wel abernethy malformaties genoemd (zeer zeldzaam).
  • Aangeboren stoornissen in het metabolisme, ook wel ureumccyclus defecten genoemd (zeer zeldzaam).

Aangeboren verbinding tussen poortader en vena cava
Aangeboren verbinding tussen poortader en vena cava.

Verworden verbinding in lever tussen poortader en hepatische vene
Verworden verbinding in lever tussen poortader en hepatische vene

Symptomen

  • Slecht ruikende adem
  • Bewustzijnsstoornissen tot coma

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

  • Vermijden van slaapmedicatie
  • Lactulose siroop (Bifiteral), waardoor u tweemaal daags een malse stoelgang hebt
  • Kuur met antibiotica bij ernstigere vormen.
  • Embolisatie van vasculaire shunts als lever nog voldoende werkt.

Meer informatie

Brochures and films