Gebroken arm

Armbreuk
Breuk van arm, waarbij de behandeling van de breuk afhankelijk is van de plaats van de breuk.