Verlamming

Guillain-Barré is de meest frequente oorzaak van subacuut optredende verlammingsverschijnselen.

De ziekte begint vaak met milde gevoelsklachten zoals tintelingen in de handen of voeten en rugpijn, en wordt gevolgd door progressieve verlammingsverschijnselen.

 • Begint vaak in onderste ledematen.
 • Stijgt op naar bovenste ledematen.
 • Ook spieren van het gelaat, keel en tong kunnen worden aangetast.

Bij 20 à 30% van de patiënten is er zwakte van ademhalingsspieren. Hiervoor zijn intubatie en kunstmatige beademing nodig.

Verloop

Na een periode van progressieve verslechtering treedt er een stabilisatie op, gevolgd door een recuperatie van het krachtsverlies.

De ernst van de aantasting van de zenuwvezels bepaalt de snelheid en graad van het herstel.

Symptomen

De weken voor het ontstaan van de neurologische symptomen is er vaak een infectieuze episode die de ziekte triggert.

De meest voorkomende symptomen van Guillain-Barré zijn:

 • Subacuut optredend krachtsverlies in de onderste en bovenste ledematen, met zwakte van zowel distale als proximale spiergroepen
 • Gevoelsveranderingen in de handen en voeten:
  • Voosheid
  • Tintelingen
  • Soms neuropathische pijn
 • Dysartrie (spraakstoornis)
 • Slikstoornissen
 • Zwakte van ademhalingsspieren met kortademigheid
 • Geen spierreflexen meer (areflexie)

Indien het autonoom zenuwstelsel betrokken is, kunnen schommelingen in bloeddruk, pols, hartritmestoornissen, urine-retentie, ileus,… voorkomen.

Risicofactoren

 • GBS treft jaarlijks ongeveer 1 op 100.000 mensen.
 • Bij 2 op 3 patiënten was er in de 1 tot 4 weken voor de aanvang van de ziekte een infectieuze episode (verkoudheid, bovenste luchtweginfactie, diarree, ...).
  De meest fequent uitlokkende infecties zijn:
  • Campylobacter jejuni
  • Cytomegalovirus (CMV)
  • Epstein-Barr virus

Antistoffen die gevormd worden tegen deze kiemen kunnen kruisreageren met componenten van de perifere zenuw en zo ontsteking en zenuwschade uitlokken.

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

 • Intraveneuze immuunglobulines (IVIG)
 • Plasmaferese
 • Monitoren van vitale functies (ademhaling, bloeddruk, pols)
 • Intubatie en kunstmatige ventilatie bij respiratoire insufficiëntie
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

For this suspected or known disorder, one or more of the following examinations will be performed.

 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • Bloedafname om andere oorzaken neuropathie, uitlokkende infecties en antiganglioside antistoffen op te sporen
 • Lumbale punctie

Contact

Maak een afspraak


Specialisten