Over deze onderzoeken

Werkwijze

Hoe verloopt een endosopisch onderzoek bij longziekten?

  • U meldt zich aan bij de balie van E 507.
  • Voorzorggesprek: endoscopische verpleegkundige neemt een korte vragenlijst bij u af om het onderzoek veilig uit te voeren.
  • Eigenlijk onderzoek in de onderzoekskamer door longarts.
  • U blijft nog 1-2 uur voor observatie op de afdeling.

Endoscopieteam

Het endoscopieteam bestaat uit:

  • Onthaalmedewerkers
  • Endoscopisch verpleegkundigen
  • Deskundige medewerkers op gebied van reiniging en desinfectie
  • Arts-assistent longziekten
  • Medisch staflid longziekten
  • Anesthesist
Laatste aanpassing: 10 maart 2021