Fertiliteitscounseling

Counseling om de nodige steun te geven en u te helpen om uw fertiliteitstraject als koppel op een gezonde manier door te maken.

Afspraken

Dagziekenhuis 9

Psycholoog

  • Uschi Van den Broeck
  • Anneleen Rasquin

Over de fertiliteitscounselor

De fertiliteitscounselor is een psycholoog die specifiek verbonden is aan de dienst gynaecologie en het fertiliteitscentrum.

U kunt bij de fertiliteitscounselor terecht als koppel of individueel. 

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek heeft verschillende doelen:

  • Stilstaan bij alle facetten van vruchtbaarheidsproblematiek.
  • Psychosociaal, relationeel en seksueel functioneren in kaart brengen.
  • Mogelijke risicofactoren of contra-indicaties voor verdere fertiliteitsbehandelingen opsporen.

Opgelegd gesprek

In een aantal specifieke situaties die betrekking hebben op het behandeltraject is het gesprek bij de fertiliteitscounselor verplicht.

De fertiliteitscounselor formuleert in zo'n geval een psychologisch advies voor u als koppel met betrekking tot fertiliteitsbehandelingen.

Op de multidisciplinaire staf wordt er dan uiteindelijk beslist of er aan dit advies gevolg gegeven wordt of niet (ISO-9001-2000, fertiliteitscounselling).µ

Ondersteunend gesprek

In het fertiliteitstraject dat paren afleggen kunnen er bepaalde beslissingsmomenten zijn waarbij een gesprek zinvol kan zijn.

Bijvoorbeeld bij:

  • Keuze maken tussen alternatieven in de behandeling
  • Exploreren van andere opties om een gezin uit te bouwen (adoptie, pleegouderschap, kinderloosheid)
  • Overwegen om te werken met donormateriaal (spermadonor, eiceldonor, embryodonor) 
  • Beëindigen van de behandeling en hoe u samen verder wilt
  • ...
Laatste aanpassing: 18 januari 2024