Facelift

Minifacelift
Corrigeren van overtollige huid en rimpels in het gelaat.

Afspraken

Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie

Vooraf

Vóór de ingreep moet u op controle gaan bij de anesthesist. U krijgt hiervoor een afspraak op de pre-operatieve consultatie anesthesiologie.

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn.
 • Stop 10 dagen vóór de ingreep met het nemen van bloedverdunners, tenzij anders besproken op de raadpleging.
 • U moet stoppen met roken.

Verloop

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving in het chirurgisch dagcentrum.

 • Huid wordt losgemaakt van onderliggende weefsels en vetlaag.
 • Afgezakte weefsels worden hogerop vastgehecht.
 • Overtollige huid wordt verwijderd.
 • Na de ingreep kan er een drain worden geplaatst.

Soms wordt de facelift gecombineerd met een lipofilling. Vaak wordt de facelift gecombineerd met een ooglidcorrectie en een halslift.

Minifacelift

Bij minder uitgesproken symptomen kan een minifacelift uitgevoerd worden. Hierbij is de insnede een stuk kleiner.

Nazorg

 • Na de facelift is er veel kans op zwelling en blauwverkleuring van de huid. Dit duurt gemiddeld 2 weken en verdwijnt spontaan.
 • Richtlijnen tijdens de eerste week om zwelling tegen te gaan:
  • Gebruik koude compressen Hamameliswater en ijs.
  • Draag een steunverband.
  • Slaap half rechtop.
 • Vermijd zware inspanningen tijdens de eerste 2 weken na de ingreep.
 • U komt na de ingreep nog 4 keer op controle, na ongeveer 1 week, 6 weken, 3 maanden en 1 jaar.

Mogelijke complicaties

Doorgaans is er weinig kans op complicaties en zijn deze ook goed te behandelen. Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie en gestoorde wondheling. Zeer uitzonderlijk raakt er tijdens de ingreep een takje van de aangezichtszenuw beschadigd. Meestal herstelt dit zich geheel of gedeeltelijk.

Een facelift corrigeert de rimpels niet die ontstaan als gevolg van lachen of praten (mimiek) en stopt het natuurlijk verouderingsproces van uw huid niet..

Uw arts bespreekt voor de ingreep de risico's en mogelijke complicaties met u.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020