Endoprothese in slagader

EVAR, Endovasculair aneurysmaherstel , EndoVascular Aneurysm Repair
De uitgezette grote buikslagader (aneurysma) wordt verstevigd door er een endoprothese (EVAR) in te schuiven. Deze endoprothese fungeert dan als een soort van 'binnenband'. De ingreep gebeurt via de liesslagader en is minder belastend dan het plaatsen van een gewone vaatprothese via open chirurgie.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voordelen

Een endovasculaire behandeling van aneurysma's is minder ingrijpend en belastend dan de klassieke techniek om een vaatprothese te plaatsen. Zo is het voor een endoprothese niet nodig om de buik volledig open te maken om de buikslagader vrij te leggen. Een minimaal invasieve ingreep, waarbij alleen via de liesslagaders geopereerd wordt, volstaat. 

 • Minder zware operatie: slechts één kleine insnede
 • Vlotter herstel en dus sneller naar huis
 • Ook geschikt voor patiënten in minder goede conditie
 • Lager risisco op complicaties en overlijden

Er zijn ook enkele aandachtspunten bij het plaatsen van een endoprothese. Uw arts zal deze uitgebreid met u bespreken.

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep.
 • U stopt best met roken.

Meestal is het niet nodig om te stoppen met bloedverdunners voor de ingreep. Bespreek dit best met uw arts.

Verloop

Het plaatsen van de endoprothese gebeurt onder algemene verdoving. De operatie duurt ongeveer 2 uur. 

 • Maken van kleine insnede in de lies om beide liesslagaders vrij te leggen.
  • Soms moet er geen insnede worden gemaakt en kan de liesslagader door de huid worden aangeprikt.
 • Via de liesslagader wordt een opgevouwen vaatprothese (endoprothese) tot in de grote buikslagader geschoven.
 • Controleren van de positie van de endoprothese met röntgenstralen en contrastvloeistof.
 • Zodra de endoprothese op de juiste plaats zit, wordt ze opengevouwen. Deze verstevigt zo de uitgerekte bloedvatwand.

Ontvouwen van de endoprothese in de buikslagader.

Het bloed stroomt door de endoprothese en niet meer door het aneurysma. De slagader staat niet meer onder druk en kan dus niet groter worden of scheuren.

Nazorg

U blijft ongeveer 3 dagen in het ziekenhuis, als er geen complicaties optreden. Deze aneurysma-operatie is minder zwaar dan de behandeling met vaatprothese via open chirurgie.

 • De eerste uren na de operatie moet u in bed blijven liggen en mag u niet rechtop gaan zitten om nabloedingen in de liezen te vermijden.
 • ’s Avonds na de operatie mag u wel rechtop in de zetel zitten om uw herstel te bevorderen. Het is mogelijk dat de kinesitherapeut de volgende dag bij u langskomt. 
 • Meestal mag u nog dezelfde avond eten en drinken. 
 • De eerste dag na de operatie kunt normaal eten en rondwandelen.
 •  Er wordt nog een röntgenfoto van de buik gemaakt ter controle.

Als het herstel vlot verloopt, kunt u na de tweede of derde dag naar huis.

Koorts

Het is normaal dat u de eerste dagen tot weken na de ingreep koorts heeft (tot 38,5°C). Dat is een reactie van uw lichaam op de endoprothese.

Complicaties

Het plaatsen van een endoprothese is een veelvoorkomende ingreep met relatief weinig risico's. Bij deze ingreep is er, zoals bij elke ingreep, altijd een kleine kans op complicaties. Uw arts zal deze vooraf met u bespreken tijdens de raadpleging. 

Tijdens de procedure wordt contrastvloeistof gebruikt. Die vloeistof kan bij patiënten met minder goed werkende nieren de nierfunctie aantasten. Meestal is het voldoende om de nieren nadien voldoende vocht te geven en herstelt de nierfunctie geleidelijk, maar soms is nierdialyse (tijdelijk) noodzakelijk.

Soms kan de endoprothese tijdens de minimaal invasieve procedure niet juist geplaatst worden, waardoor er toch nog een open operatie moet worden uitgevoerd. Dat gebeurt zelden.

De endoprothese sluit soms niet goed aan op de gezonde vaatwand, waardoor er een lek ontstaat. In dat geval moet de endoprothese verlengd worden.

Er kan een lek ontstaan langs een zijtak van de grote slagader kunnen, waardoor er toch nog bloed in het aneurysma terechtkomt. Dat soort lek komt regelmatig voor en stopt meestal spontaan. In sommige gevallen is ook voor dat lek een bijkomende behandeling noodzakelijk.

Een lek kan ook later ontstaan, ook al was het onmiddellijke resultaat na de procedure perfect. Er blijft zo een klein risico bestaan dat het aneurysma toch nog scheurt, ondanks de endoprothese. Daarom zult u na de ingreep regelmatig opgeroepen worden voor een CT-scan of echografie. De bedoeling daarvan is om lekken vroegtijdig op te sporen en zo nodig (endovasculair) te behandelen.

Tijdens het plaatsen van een endoprothese is het mogelijk dat een van de takken van de bekkenslagaders moet worden afgesloten. Die voorzien onder meer de bilspieren van bloed. Het is mogelijk dat u in dat geval na de operatie pijn krijgt in de bil nadat u een afstand gewandeld heeft (bilclaudicatio - claudicatio intermittens). Dat is meestal een tijdelijk probleem dat zich vanzelf oplost, omdat het lichaam nieuwe zijtakjes maakt.

Naast de bovenstaande complicaties die specifiek zijn voor het plaatsen van een endoprothese, kunnen er bij deze ingreep ook meer algemene complicaties optreden. Mogelijke complicaties zijn: 

 • Wondinfecties, trombose, longembolie (bloedklonter in longvaten), bloedingen en/of beschadiging van organen of zenuwen kunnen altijd voorkomen.
 • Longontsteking of hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal.
 • Het is onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. Dit kan een doof gevoel geven in de buurt van het operatielitteken. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele maanden.

Door de grote aandacht om deze complicaties te voorkomen, is de kans hierop gelukkig gering.

Praktische informatie

 • U mag douchen 2 dagen na de operatie. Een bad stelt u best enkele weken uit, totdat de wonde genezen is.
 • U mag weer werken na 2 weken.
 • U heeft geen rijverbod.
 • U mag twee weken na de ingreep niet fietsen.
 • U heeft een hefverbod van 2 weken.
Laatste aanpassing: 30 maart 2021