Endobronchiale echografie met punctie (EBUS-TBNA)

EBUS-TBNA
Onderzoek met echografiesonde om doorheen de wand van de luchtpijp heen te kijken en structuren in de onmiddellijke omgeving op te sporen. Met een fijne naald kan ook een punctie verricht worden van de lymfeklieren.

Afspraken

Functiemetingen 1

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiden

 • U moet nuchter zijn voor een EBUS-TBNA: 4 uur voor het onderzoek mag u niet eten en drinken.
 • Orale medicatie:
  • Aspirine moet voor dit onderzoek niet gestopt worden.
  • Andere bloedverdunners moeten afhankelijk van het type 2 tot 5 dagen voor het onderzoek gestopt worden. Bespreek dit steeds tijdig met uw arts.
 • Heparine-spuitje: de avond voor en de dag van het onderzoek niet toedienen.
 • Voorzie vervoer naar huis: na het onderzoek mag u diezelfde dag niet meer met de wagen rijden.
 • Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over:
  • Bloedingsproblemen
  • Hartafwijkingen of kunstklep
  • Medicatie die u inneemt of tot voor kort inname
  • Diabetes
  • Zwangerschap (of vermoeden van)
 • Breng steeds recente beeldvorming (RX, CT) mee als deze niet in UZ Leuven werd verricht.

Verloop

Duur: gemiddeld 20 à 40 minuten.

 • U krijgt steeds een rustgevend geneesmiddel toegediend via de bloedbaan.
 • Uw keel wordt verdoofd met een keelspray.
 • De arts schuift de bronchoscoop (dun slangetje) via de mond in de grote luchtpijp.
  • Dit doet geen pijn, maar kan eventueel ongemakkelijk aanvoelen.
  • Geeft geen verstikkingsgevoel, u kunt gewoon blijven ademen.
Endobronchiale echografie met punctie (EBUS-TBNA)
 • Het echoapparaatje aan de tip toont de lymfeklieren tussen en in de longen.
 • Er wordt een stukje weefsel weggenomen (punctie) voor verder onderzoek. Hier voelt u niets van.
 • Na het onderzoek blijft u nog ongeveer 1 tot 2 uur in het ziekenhuis ter observatie.

Nazorg en complicaties

Bespreek steeds met uw arts wanneer u uw bloedverdunner mag herstarten als u deze neemt.

Een EBUS-TBNA doet normaal geen pijn en wordt normaal goed verdragen. De keel kan achteraf wel wat rauw aanvoelen.

U kunt ook hinder ondervinden van de rustgevende verdoving. Deze bijwerkingen kunnen we goed behandelen.

Zeer zeldzame complicaties (<1%) van een EBUS-TBNA zijn infectie van een cyste of bloeding van het mediastinum na een punctie.

Wanneer is EBUS-TBNA niet aangewezen

Contra-indicaties voor een EBUS-TBNA zijn:

 • niet corrigeerbare stollingsproblemen
 • belangrijke vernauwing van uw luchtpijp
 • ernstige ademhalingsinsufficiëntie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020