Rekenregels - Eenheden Omrekenen

Concrete tips:

 • Lees elke vraag heel rustig en neem deze volledig door.
 • Soms zijn de resultaten afgerond, soms bevatten ze tot 2 getallen na de komma. 
 • Bij elke vraag is er steeds 1 correct antwoord.
 • Er bestaan basisgrootheden voor massa, volume en eenheden.  Deze zijn:
  • gram = g
  • liter = l
  • eenheden = E
 • Indien deze getallen zeer klein of zeer groot worden, gebruiken we voorvoegsels zoals micro, milli, kilo en mega
 • We kunnen tussen de verschillende eenheden omrekenen door te delen of te vermenigvuldigen met:
  • 1000
  • 1000000

1 ml = 1 cc: niet gebruiken binnen UZ Leuven omwille van verwarring met cl.

MASSA

0,001 = 1/1000

VOLUME

0,1 = 1/10

EENHEDEN

Voorbeelden:

 • 1 mg = 1000 µg
 • 1 µg = 0,001 mg
 • 1 = 1 µg/kg/min
 • 0,1 = 1/10
 • 0,01 = 1/100
 • 0,001 = 1/1000
 • 0,000001 = 1/1000000
Laatste aanpassing: 23 november 2020