Diabetische retinopathie

Aandoeningen aan de ogen als gevolg van diabetes

Diabetes is een belangrijke oorzaak van slechtziendheid. Dit komt doordat de bloedvaatjes van het netvlies aangetast worden bij langdurig verhoogde glucosewaarden.

Netvlies-schade

  • Gedurende enkele jaren ontstaan er bloedvat-veranderingen die je niet merkt (background-retinopathie).
  • Vervolgens kunnen de beschadigde bloedvaatjes gaan lekken. In de buurt van de gele vlek kan hierdoor een vermindering van het gezichtsvermogen optreden.
  • De laatste fase heet proliferatieve retinopathie, waarbij een wildgroei (of proliferatie) aan nieuwe vaatjes met bloedingen tot klachten en slechtziendheid leidt.

Hoe netvlies-schade zich ontwikkelt hangt af van risicofactoren zoals langbestaande diabetes en een slechte glucoseregulatie. Hoge bloeddruk kan dit proces versnellen.
Klachten over het zien treden pas laat op, zeker als de gele vlek gespaard blijft.

Netvlies-schade door diabetes komt frequent voor en kan al aanwezig zijn bij de diagnose van diabetes.

Door strikte glucose- en bloeddrukregulatie kunt u het ontstaan en de ontwikkeling van de schade vertragen.
Tijdige opsporing en laser-behandeling kan slechtziendheid voorkomen.

2 vormen

Non-proliferatieve retinopathie

Ontstaat door lekkage van vocht en vetten uit de bloedvaten. Dit beschadigt het netvlies, waardoor de gezichtscherpte blijvend kan verslechteren indien dit niet tijdig wordt ontdekt.

Proliferatieve retinopathie

Door veranderingen in de bloedvaten ontstaat er zuurstoftekort in het netvlies. Hierdoor kan er nieuwe bloedvatvorming optreden (proliferatie). Deze nieuwe bloedvaten zijn broos en kunnen gemakkelijk bloedingen in het glasvocht van het oog veroorzaken.

Jaarlijkse screening

Om deze verwikkelingen te voorkomen, is jaarlijkse screening een oogonderzoek noodzakelijk.

Oogonderzoek is mogelijk door foto's te maken van het netvlies. Vóór het onderzoek worden de pupillen vaak verwijd met druppels, waardoor het zien tijdelijk (enkele uren) wazig kan zijn.

Soms worden nog aanvullende foto's gemaakt met contrastvloeistof. Dit laatste heet fluorescentieangiografie.

Laatste aanpassing: 30 juli 2020