Diabetische nefropathie

Beschadiging van de nieren als gevolg van diabetes

Diabetische nefropathie is een complicatie die kan voorkomen bij mensen met diabetes. Bij deze aandoening raken de nieren beschadigd. Daardoor lekken er abnormale hoeveelheden eiwitten (albumine) in de urine. Een verhoogde albuminespiegel in de urine is meestal het eerste teken dat de nieren door diabetes zijn aangetast.

Diabetische nefropathie wordt onderverdeeld in twee hoofdcategorieën

Microalbuminurie

De verhoogde hoeveelheid albumine die in de urine terechtkomt is tussen 30 en 300 mg per dag. Dit wordt ook wel beginnende nefropathie genoemd.

Proteïnurie

De verhoogde hoeveelheid albumine die in de urine terechtkomt bedraagt meer dan 300 mg per dag. Het wordt ook macro-albuminurie genoemd.

Risicofactoren

  • slechte diabetesregeling
  • diabetesduur
  • overgewicht
  • hoge bloeddruk
  • man>vrouw
Laatste aanpassing: 30 juli 2020