Cricotracheale resectie

Een cricotracheale resectie is de voorkeursbehandeling van een idiopathische subglottisstenose die refractair is aan endoscopische behandeling.

Een idiopatische subglottisstentose is zeldzaam (1 op de 500.000) en komt vooral voor bij vrouwen (98%). De oorzaak is onbekend en de incidentie is stijgende. Het gaat waarschijnlijk om een auto-immuunziekte. De vernauwing komt typisch voor in de subglottisregio en ook de eerste trachearingen zijn betrokken. De stembanden zijn meestal normaal.

Cricotracheale resectie met anastomosis van de trachea naar het thyroid kraakbeen is de keuzebehandeling van een (idiopathische) subglottis stenosis met normale stembandbeweeglijkheid. Hierbij wordt het anterieure deel van de subglottis larynx gereseceerd. De posterieure cricoidplaat wordt gespaard om niet te interfereren met de nervus recurrens. De distale trachea wordt dan in de subglottis regio geschoven om de voorste subglotisregio te vervangen en de posterieure cricoidplaat terug te bekleden. Deze procedure heeft meestal een zeer gunstig resultaat. Stenting van de anastomose is niet nodig (Fig. 4.3.1).

Figuur 4.3.1 Cricotracheale resectie

Coronale sectie (A1) en axiale CT scan (A2) van een cricotracheale resectie met aanduiden van de uitgebreidheid van resectie voor een idiopathische subglottis stenose (rode lijnen). De pijlen tonen de richting van de anastomose tussen de trachea en het posterieure cricoïd en thyroid kraakbeen.

Figuur 4.3.2: Cricotracheal resectie

B. Een lateroanterieur zicht op de cricotracheale anastomose met plaatsing van de suturen voor de posterieure cricotracheale anastomose. 

C. Een axiale CT-scan toont de situatie na thyrotracheale anastomose.

Laatste aanpassing: 8 maart 2022