Cystoscopie

Kijkonderzoek waarbij de arts via het plaskanaal in de blaas kijkt door middel van een cystoscoop. Meestal via een flexibele cystoscoop onder lokale verdoving.

Voorbereiding

  • U moet niet nuchter zijn voor een cystoscopie.
  • Soms vraagt de arts u om vooraf antibiotica in te nemen.

Verloop

Een cystoscopie duurt maar enkele minuten.

  • Ontsmetten van opening plaskanaal.
  • Aanbrengen van verdovende gel in opening plaskanaal.
  • Steriele cystoscoop wordt via het plaskanaal in de blaas gebracht.
  • De arts kijkt door een lens, vaak met behulp van een camera, in de blaas.

Bij kinderen

Een cystoscopie bij kinderen wordt altijd onder algemene verdoving uitgevoerd in het chirurgisch dacentrum. Soms wordt er ook een aanvullende ingreep uitgevoerd, zoals endoscopische correctie van vesicoureterale reflux of incisie van urethraklepjes bij jongens.

Nazorg

  • U moet veel drinken na het onderzoek (1 à 2 liter extra).
  • U kunt nog enkele dagen last hebben van een branderig gevoel bij het plassen.
  • Na een cystoscopie kunt u wat bloed plassen. Dit is normaal. Contacteer uw arts als dit langer dan enkele dagen aanhoudt of als uw urine niet meer doorschijnend is.
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020