Algemene opmerkingen over het CPAP-apparaat

  • Probeer de druk niet zelf te corrigeren of opnieuw in te stellen. De druk mag alleen na controle door de slaaparts of op aanwijzing van die arts worden aangepast.
  • Schroef het apparaat niet open.
  • Uw apparaat moet zo mogelijk altijd stofvrij kunnen ‘ademen’.  Zet het dus niet op de grond, op stoffige plaatsen of in kleine kasten. Reinig indien nodig vaker de fijne stoffilter.
  • Sommige ondergronden zoals kastjes, commodes enzovoort kunnen een klankkast vormen. Hierdoor wordt het vibratiegeluid versterkt. Het CPAP-apparaat heeft daarom een goede standplaats nodig. Desnoods legt u op uw nachttafel een plaatje isomo (piepschuim) en plaatst u het toestel daarop.
  • Wanneer u een bevochtiger meekrijgt en dit toestel losstaat van uw CPAP-toestel, moet u deze bevochtiger lager plaatsen dan uw CPAP-toestel om instroom voor water in uw CPAP-toestel te vermijden. U zet de temperatuurschakelaar van de bevochtiger altijd op de laagste efficiëntiestand, anders krijgt u water (condensatie) in het masker.
Laatste aanpassing: 24 januari 2020