Psychosociale ondersteuning

Als aanvulling op de ondersteuning door uw eigen arbeidsgeneeskundige dienst, kunt u ook een beroep doen op onderstaande organisaties/diensten.

CGG Vlaams-Brabant

De COVID-crisis heeft ons allen getroffen en vergde van het zorgpersoneel een uiterste inspanning om niet alleen zichzelf te beschermen maar ook om preventieve maatregelen te nemen ten aanzien van hun cliënten, hun bewoners en familieleden. Vele zorginstellingen hebben hier zo goed als mogelijk mee omgegaan en toonden veerkracht en zelfredzaamheid, nog andere zorginstellingen hebben vaak cliënten, bewoners verloren in traumatische omstandigheden; ook hoorden we van zorginstellingen die we hebben bezocht dat er personeelsuitval was door coronabesmetting of door de toenemende werkdruk in deze omstandigheden. En momenteel is er een nieuwe golf bezig… 

Minister Beke heeft in de maand mei een subsidie ter beschikking gesteld aan de CGG om psychosociale zorg en ondersteuning te bieden aan zorgpersoneelsleden/zorginstellingen die getroffen zijn doorheen de COVID19- crisis. Voor de provincie Vlaams-Brabant werken CGG VBO (penhouder) en CGG Passant daarom samen in een tijdelijk multidisciplinair mobiel team. Dat wil zeggen dat beide CGG personeelsleden ter beschikking stellen die een aanbod op maat kunnen brengen in de zorginstelling.  

Een aanbod op maat vertrekt vanuit de noden en vragen die leven binnen de personeelsgroep van een zorgvoorziening en kan zich tot een  volledig team richten, tot een subgroep of tot individuen. We werken hierin samen met de eerstelijnszones en, waar mogelijk, met de preventiediensten van de zorginstellingen . Zowel de eerstelijnszones als de zorginstellingen zelf kunnen contact opnemen met het mobiele multidisciplinaire team van de CGG’s om noden te signaleren, vragen en een mogelijk aanbod te bespreken.  

Sinds de start van dit project, midden juni, hebben we van een aantal zorginstellingen reeds een vraag naar ondersteuning ontvangen en heeft het mobiele team ter plaatse een eerste afspraak gepland om de noden en vragen te bespreken met enkele personen van de voorziening. Op basis van dit overleg werd/wordt er een aanbod/voorstel uitgewerkt en ingepland. 

Voor meer info kan je steeds terecht bij Bart Van Hoof (CGG VBO) of Marlies Lemmens (CGG Passant).  

Bart Van Hoof

Marlies Lemmens

Psychologen van het UPC KU Leuven

Psychosociale ondersteuning voor medewerkers

Intervisie voor psychologen

  • Advies met betrekking tot begeleiding van teams bij een groot aantal overlijdens en voor rouwbegeleiding van familie. 

  • Contacteer an.hooghe@upckuleuven.be met vermelding van je contactgegevens

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020