Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Verworven immuun-gemedieerde inhomogeen demyeliniserende polyneuropathie
Immuun-gemedieerde ziekte van de perifere zenuw, waarbij vooral het myeline omhulsel van zenuwvezels getroffen wordt. Het geeft aanleiding tot gevoelsstoornissen en krachtsverlies in de ledematen en kan een fluctuerend of chronisch progressief verloop kennen.

Afspraken

Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van CIDP zijn:

 • Krachtsverlies in de onderste en bovenste ledematen, vaak symmetrisch met zwakte van zowel distale als proximale spiergroepen
 • Gevoelsveranderingen in de handen en voeten:
  • Voosheid
  • Tintelingen
  • Neuropathische pijn
  • Verlies van vibratiezin
 • Wankele gang
 • Areflexie (geen reflexen)

Zeldzaam kan er aantasting van ademhalingsspieren of craniale zenuwen optreden.

Risicofactoren

 • De ziekte ontstaat wellicht door een verstoring van het immuun stelsel. De exacte oorzaak van CIDP is niet gekend.
 • CIDP komt voor bij ongeveer 2 à 7 op 100.000 personen.
 • De ziekte begint meestal tussen de 30 à 50 jaar.

Behandelbaar

Het is belangrijk deze aandoening als oorzaak van neuropathie te herkennen aangezien er verschillende behandelingen bestaan die het ziekteverloop gunstig kunnen beïnvloeden.

De aandoening is verwant aan het Guillain-Barré syndroom en wordt soms de chronische variant van GBS genoemd.

Verschillende behandelingen die het immuunsysteem moduleren of onderdrukken kunnen een gunstig effect hebben.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Intraveneuze immuunglobulines (IVIG)
 • Corticosteroïden
 • Plasmaferese
 • Immunosuppressiva
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • Bloedafname om andere oorzaken van neuropathie op te sporen
 • Lumbale punctie
Laatste aanpassing: 10 maart 2021