CareRA: onderzoek naar behandelschema's bij RA

Als de diagnose van reumatoïde artritis (RA) bij u gesteld wordt, kan de reumatoloog u vragen om deel te nemen aan een onderzoek dat tot doel heeft de werkzaamheid van verschillende mogelijke behandelingsschema’s voor beginnende reumatoïde artritis met elkaar te vergelijken.

Het onderzoek heet 'CareRA' en wordt georganiseerd door de dienst reumatologie van UZ Leuven in samenwerking met verschillende perifere reumatologische centra in Vlaanderen.

De geneesmiddelen die in dit onderzoek gebruikt worden, zijn al geruime tijd op de markt en dus op zich niet nieuw of experimenteel. Het vernieuwende schuilt hem echter in het al of niet combineren van deze geneesmiddelen in verschillende medicatieschema’s om na te kijken welk schema het best werkt.

Laatste aanpassing: 29 maart 2021