CAR-T-celtherapie

Vorm van immuuntherapie met eigen witte bloedcellen (T-cellen) waarop een speciale receptor of ‘CAR’ wordt geplaatst waardoor deze cellen toch in staat zijn om kankercellen te herkennen en te vernietigen.

Afspraken

Hematologie

Vooraf

Bloedafname

Voor een behandeling met CAR-T-cellen zijn uw eigen witte bloedcellen nodig. Daarom worden deze cellen op voorhand bij u afgenomen in het aferesecentrum met een aferesetoestel of ‘celseparator’.

CAR-T-celtherapie

Aanpassing naar CAR-T-cellen

Uw verzamelde witte bloedcellen worden vervolgens in gecontroleerde omstandigheden bewaard en opgestuurd naar een speciaal laboratorium om ze te bewerken. Door een extra eiwit toe te voegen, worden uw eigen T-cellen aangepast naar CAR-T-cellen. Bij goedkeuring worden deze cellen ingevroren, teruggestuurd en bij ontvangst gecontroleerd in het eigen laboratorium.

Dit proces neemt enkele weken in beslag, waardoor in sommige gevallen nog een overbruggingstherapie nodig kan zijn.

Verloop

Opname: 3 tot 4 weken

Voorbereidende chemotherapie

Als de cellen klaar zijn, kan de voorbereiding beginnen. Enkele dagen vóór de teruggave van uw aangepaste T-cellen (CAR-T-cellen) wordt u opgenomen voor een korte voorbereidende chemotherapie. Deze voorbereiding is nodig om een gunstige omgeving te creëren voor de aangepaste T-cellen, zodat deze zich kunnen vermenigvuldigen in uw lichaam na toediening. 

Toedienen van CAR-T-cellen

Na de voorbereiding volgt de infusie van de CAR-T-cellen. Deze cellen worden na ontdooiing met een snellopend infuus toegediend via een ‘diepveneuze katheter’ of gelijkaardige katheter. 

Na de infusie gaan de CAR-T-cellen aan het werk. Het nog aanwezige kankerweefsel gaat de CAR-T cellen prikkelen, waardoor ze kunnen vermeerderen en de kankercellen gaan vernietigen. 

Complicaties

Mogelijke nevenwerkingen van CAR-T-celttherapie zijn:

 • Cytokine release syndroom: uitgebreide ontstekingsreactie in het lichaam
  Deze mogelijke reactie treedt vaak op in de eerste week na de toediening van de CAR-T-cellen en piekt meestal tussen één à twee weken na de toediening. De symptomen kunnen lijken op een milde griep (koortsig, rillerig, misselijk), maar kunnen in erge gevallen ook de organen aantasten.
 • Neurotoxiciteit ter hoogte van de hersenen 
  Deze mogelijke reactie treedt meestal op in de eerste twee weken na de toediening van de CAR-T-cellen. Symptomen zoals hoofdpijn, een geagiteerd gevoel, trillende handen, slaperigheid, evenwichtsstoornissen, moeilijkheden om woorden te begrijpen, om te schijven en om te spreken kunnen een gevolg zijn.
 • Orgaantoxiciteit
  Door de behandeling kunnen er in een snel tempo stoffen vrijkomen, waardoor organen zoals de lever en nieren kunnen worden aangetast.

Deze nevenwerkingen treden meestal op binnen de 2 weken na de infusie van de CAR-T-cellen.

Nazorg

Bij uw thuiskomst zult u nog niet volledig hersteld zijn. Uw lichaam kan nog effect van de chemotherapie en behandeling ondervinden. De eerste weken kunt u zich daarom nog zwak en vermoeid voelen en bestaat er nog een kans op de specifieke nevenwerkingen.

U of uw familie moet daarom afwijkend gedrag zo snel mogelijk melden en u mag gedurende 8 weken niet autorijden.

Risico’s en slaagkansen

De kans op complicaties na een behandeling met CAR-T-cellen is reëel. Ook kan in sommige gevallen de therapie onvoldoende effect hebben of het terugkomen van de ziekte niet voorkomen. Hiervoor zult u in het aferesecentrum verder opgevolgd worden aan de hand van bloedafnames en onderzoeken.

Het is belangrijk dat u zich met vragen en bezorgdheden altijd tot uw arts richt. Ook informatie die u elders hoort of op het internet vindt, bespreekt u best met uw arts. Het kan zijn dat u in andere informatiebronnen concrete risicopercentages vindt. We willen u erop wijzen dat de cijfers in de verschillende bronnen sterk variëren en erg algemeen zijn.

Zelfzorg, begeleiding en extra ondersteuning

 • Multidisciplinair team met grote expertise
  De artsen hebben genoten van een intensieve opleiding en zijn nauw betrokken bij belangrijke en innovatieve internationale studies over immuuntherapie. Daarbij kunnen zij rekenen op de deskundigheid van een multidisciplinair team om de kwaliteit van zorgen steeds hoog te houden en te verbeteren. Het team wordt op regelmatige basis opgeleid over de meest up to date evoluties binnen immuuntherapie.
 • Psychosociale begeleiding
  Een behandeling met CAR-T cellen biedt hoop op een toekomst, maar door de fysieke belasting en onzekerheid kan de weg naar die toekomst lang en zwaar zijn. Een psychosociaal team met sociaal werkers, psychologen, een psychomotorisch therapeut en een seksuologe staan klaar om u en uw naasten samen met uw arts en verpleegkundigen in deze periode te begeleiden.
 • Revalidatieprogramma KanActief
  KanActief is een specifiek revalidatieprogramma voor mensen met hematologische aandoeningen die onder begeleiding aan hun psychisch en fysiek herstel willen werken om de draad weer op te nemen.

Links

Films

Deze korte filmpjes richten zich tot personen die in aanraking komen met CAR-T-cellen als behandeling van een hematologische ziekte. U vindt er eenvoudige uitleg over:

 1. CAR-T: de behandeling
 2. CAR-T: de opvolging

Ontdek de informatie over CAR-T-celtherapie door de filmpjes te bekijken.

Brochures

Laatste aanpassing: 7 mei 2024