Bypass-operatie

Overbrugging, Bypass boven de knie, Bypass onder de knie
Overbrugging van ernstige vernauwde of verstopte slagader met behulp van kunststof bloedvat of een eigen ader.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep.
 • U stopt best met roken.
 • De verpleegkundige zal vooraf uw beide liesregio's ontharen. 

Meestal is het niet nodig om te stoppen met bloedverdunners voor de ingreep. Bespreek dit best met uw arts.

Verloop

2 manieren

Er moet een omleiding gemaakt worden over de zieke oppervlakkige beenslagader. De overbrugging kan gemaakt worden op twee manieren:

 • Met eigen ader: een overbrugging met de eigen ader van goede kwaliteit, geeft het beste resultaat op lange termijn. Meestal wordt de lange oppervlakkige ader, die aan de binnenzijde van het been loopt, gebruikt. Die ader kunt u zonder problemen missen. 
 • Met kunststofbloedvat

Operatie

Een bypass gebeurt meestal onder algemene verdoving. Uitzonderlijk wordt een ruggenprik toegediend waarmee alleen de benen worden verdoofd. De operatie duurt 3 tot 5 uur. 

 • Via 2 insnedes wordt de slagader vrijgelegd boven en onder de vernauwing.
  • De eerste insnede bevindt zich zo goed als altijd in de lies.
  • De plaats van de tweede insnede hangt af van waar het bloedvat voldoende gezond blijkt op beeldvorming.
  • Een bypass die loopt tot onder de knie heeft een minder goed resultaat op korte en lange termijn dan een bypass die loopt tot boven de knie.
  • Daarom zal de drempel om een bypass tot onder de knie aan te leggen hoger zijn dan voor een bypass tot boven de knie. Concreet betekent dit dat een bypass onder de knie in principe alleen aangelegd wordt voor pijn in rust of niet-helende wonden. Wanneer blijkt dat een eigen ader mogelijk is voor de bypass of wanneer pijnklachten bij wandelen heel erg storend zijn, kan hier soms een uitzondering op gemaakt worden. 
 • Tussen beide wonden wordt een tunnel gemaakt waar de bypass doorgetrokken wordt.
 • De bypass wordt zowel bovenaan als onderaan op de slagader ingehecht.
 • Er wordt een wonddrain geplaatst en de wonden worden gesloten.

Eigen ader

Als voor de bypass de eigen ader wordt gebruikt, is het mogelijk dat er een wonde gemaakt moet worden over de hele lengte van het been. 

Een bypass tot boven de knie.

Nazorg

U blijft ongeveer 5 dagen in het ziekenhuis, als er geen complicaties optreden.

 • Na de operatie wordt u 's avonds al gestimuleerd om rechtop te zitten. U mag ook, na het bezoek van de arts, waarschijnlijk al iets lichts eten en drinken.
 • De eerste dag na de operatie mag u al uit bed komen en een beetje wandelen. Dat kan u zelfstandig doen of met de hulp van een kinesitherapeut.
 • Om zwelling tegen te gaan, draagt u best zoveel mogelijk een elastische steunkous en legt u best het been in hoogstand wanneer u rust.
 • Zodra de wonden droog zijn en u terug mobiel bent, kunt u naar huis.
 • De hechtingen kunnen een tweetal weken na de operatie door de huisarts verwijderd worden.

Vacuümverband

Het is mogelijk dat u een vacuümverband krijgt om de wonde mooi te laten genezen, als de chirurg beslist dat dat voor u een meerwaarde is. Dit verband mag 7 dagen gesloten blijven en u mag dezelfde dingen doen als met een klassiek wondverband. 

Als u naar huis kunt, mag het vacuümverband na 7 dagen losgekoppeld en verwijderd worden. Het toestel is niet herbruikbaar. U mag het weggooien nadat u de batterijen heeft verwijderd. 

Een afbeelding van een vacuümverband vindt u hier.

Complicaties

Specifiek bij bypass

 • Nabloedingen door een lek van de naad tussen de vaatprothese en het eigen bloedvat kunnen voorkomen. In dit geval is een nieuwe operatie noodzakelijk.
 • Na de operatie kan de bypass afgesloten raken. Soms biedt een nieuwe operatie een oplossing.
 • Soms functioneert de bypass niet door ernstige atherosclerose van de eigen onderbeensslagaders. Een operatie helpt dan meestal weinig.
 • Zwelling van het geopereerde been gedurende enkele weken is normaal.

Algemeen

 • Wondinfecties, trombose, longembolie (bloedklonter in longvaten), bloedingen en/of beschadiging van organen of zenuwen kunnen altijd voorkomen.
 • Longontsteking of hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal.
 • Het is onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. Dit kan een doof gevoel geven in de buurt van het operatielitteken. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele maanden.

Door de grote aandacht om deze complicaties te voorkomen, is de kans hierop gelukkig gering.

Praktische informatie

 • Zit niet te lang met de benen gebogen, bijvoorbeeld tijdens een lange reis. Zit ook niet te lang met de benen over elkaar en vermijd langdurig knielen. Dit kan een verstopping van de bypass veroorzaken.
 • U mag douchen 2 dagen na de operatie. Een bad stelt u best enkele weken uit, totdat de wonde genezen is.
 • U mag weer werken na 2 tot 4 weken.
 • Een rijverbod is van toepassing zolang de wonde open is en stram aanvoelt.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021