Bronchiale thermoplastie

Bronchoscopische behandelmethode voor patiënten met ernstig astma waarbij de traditionele astmamedicatie niet volstaat.

Afspraken

Functiemetingen 1

Voorwaarden

  • U hebt ernstige astma waarbij de traditionele astmamedicatie niet volstaat.
  • U blijft respiratoire klachten hebben ondanks maximale adequate inhalatiemedicatie.
  • Bronchiale thermoplastie is niet geschikt bij bronchiëctasieën (contra-indicatie)

Om in aanmerking te komen voor bronchiale thermoplastie, hebt u altijd een verwijzing nodig van een longarts gespecialiseerd in astma.

Voorbereiding

  • U wordt steeds de avond voor het onderzoek opgenomen op de dienst longziekten.

Verloop sessie

Duur: 30-45 minuten

Steeds onder algemene verdoving

  • De anesthesist plaatst een larynxmasker.
  • Via een flexibele bronchoscoop brengt de longarts een katheter in de luchtwegen.
  • Deze katheter is een onderdeel van het Alair®-systeem dat ter hoogte van de middelkleine en grotere luchtwegen radiofrequente energie opwekt.
  • De lokale warmte (tot 65°C) zorgt voor een vermindering van de spiercontracties in de luchtwegen.

3 sessies nodig

Bronchiale thermoplastie verloopt in 3 sessie met telkens een 3-tal weken interval. Eerst wordt de rechter onderkwab, dan de linker onderkwab en tot slot de beide bovenkwabben behandeld.

Meer informatie

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020