Broekoperatie

Aorto-bifemorale greffe (AFG)
Overbrugging van een vernauwing van de grote buikslagader en/of de bekkenslagaders met een vaatprothese. Deze vaatprothese is een kunststofbloedvat in de vorm van een omgekeerde Y. Dit lijkt op een broek, vandaar de naam ‘broekoperatie’.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep.
 • U stopt best met roken.
 • De verpleegkundige zal vooraf uw beide liesregio's ontharen. 

Het al dan niet stoppen van uw bloedverdunners voor de ingreep bespreekt u best met uw arts.

Verloop

Een broekoperatie gebeurt onder algemene verdoving. Het is mogelijk dat de anesthesist u eerst een ruggenprik geeft. Zo kan er na de operatie een pijnpomp worden aangesloten. Of dat voor u mogelijk is, wordt vooraf met u besproken. Er zijn twee mogelijke manieren om een broekoperatie uit te voeren. De arts zal met u bespreken wat de beste optie voor u is. 

Ingreep door een insnede op de middenlijn (klassieke broekoperatie)

De operatie duurt ongeveer 4 tot 6 uur. 

 • De buik wordt opengemaakt via een insnede op de middenlijn van de bovenbuik tot de onderbuik. De darmen worden opzij gelegd en de grote buikslagader wordt vrijgemaakt.
 • Via twee bijkomende insneden ter hoogte van beide liezen worden ook de liesslagaders vrijgemaakt. 

 

 

De insneden van een klassieke broekoperatie.

 • De grote buikslagader wordt geklemd, zodat er tijdelijk geen bloed door het bloedvat stroomt. 
 • Tussen de grote buikslagader enerzijds en de liesslagaders anderzijds wordt er een overbrugging (de vaatprothese) ingehecht.

Ter hoogte van de grote buikslagader wordt de vaatprothese ofwel zijdelings (l.) ofwel eindstandig (aan het einde) (r.) ingehecht.

Ter hoogte van de liezen wordt de vaatprothese zijdelings ingehecht.

 • De darmen worden weer op hun plaats gelegd en de buik en de liezen worden gesloten.
 • Ter hoogte van de liezen wordt meestal een wonddrain (buisje om wondvocht af te voeren) achtergelaten.

 

Ingreep door een kijkoperatie (laparoscopische broekoperatie)

De operatie duurt ongeveer 5 tot 6 uur.

In de buik worden zes kleine insneden gemaakt. Door gebruik te maken van een camera, wordt het te opereren gebied voldoende zichtbaar. Zo kunnen instrumenten ingebracht worden om de grote buikslagader vrij te maken en de vaatprothese op de grote buikslagader in te hechten. Via twee bijkomende insneden ter hoogte van beide liezen worden ook de liesslagaders vrijgemaakt en wordt de vaatprothese op de liesslagaders ingehecht.

De insneden van een laparoscopische broekoperatie.

Nazorg

Voor een klassieke broekoperatie (met insnede op de middenlijn) blijft u ongeveer 7 tot 10 dagen in het ziekenhuis, als er geen complicaties optreden.  Voor de laparoscopische broekoperatie (met camera) wordt er op een ziekenhuisverblijf van ongeveer 5 dagen gerekend.

 • U verblijft minstens één nacht op de post-anesthesie-zorg-afdeling (PAZA).
 • Na de operatie wordt u 's avonds al gestimuleerd om rechtop te zitten en komt de kinesitherapeut meteen bij u langs. 
 • Er wordt gezorgd voor voldoende pijnmedicatie (eventueel met een pijnpomp).
 • De wonddrains in de liezen kunnen vaak al de eerste dag na de operatie verwijderd worden.
 • Afhankelijk van hoe snel de maag- en darmfunctie zich herstelt, zal de maagsonde, en later ook het infuus, worden verwijderd.
 • Ook de pijnpomp en de blaassonde zullen verwijderd worden, afhankelijk van uw herstelproces.
 • Wandelen kan zodra de pijnpomp verwijderd is. U zult gestimuleerd worden om zoveel mogelijk te bewegen in bed en in de zetel te zitten.

 

Vacuümverband

Het is mogelijk dat u een vacuümverband krijgt om de wonde mooi te laten genezen, als de chirurg beslist dat dat voor u een meerwaarde is. Dit verband mag 7 dagen gesloten blijven en u mag dezelfde dingen doen als met een klassiek wondverband.

Het vacuümverband mag na 7 dagen losgekoppeld en verwijderd worden. Het toestel is niet herbruikbaar. U mag het weggooien nadat u de batterijen heeft verwijderd.

Een afbeelding van een vacuümverband vindt u hier.

Complicaties

Specifiek bij broekoperatie

 • Nabloedingen door een lek van de naad tussen de vaatprothese en het eigen bloedvat kunnen voorkomen. 
 • Verstopping in de vaatprothese of in de eigen beenslagader. Als zo’n complicatie optreedt, is een nieuwe operatie noodzakelijk.
 • Erectiestoornissen.
 • Door uitval van bepaalde zenuwen kan, ondanks een normale erectie, de zaadlozing uitblijven doordat deze in feite in de omgekeerde richting gebeurt (retrograde ejaculatie). De zaadlozing gebeurt dan in de blaas. Het orgasme en de seksuele beleving worden hierdoor niet gestoord.

Algemeen

 • Wondinfecties, trombose, longembolie (bloedklonter in longvaten), bloedingen en/of beschadiging van organen of zenuwen kunnen altijd voorkomen.
 • Longontsteking of hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal.
 • Het is onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. Dit kan een doof gevoel geven in de buurt van het operatielitteken. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele maanden.

Door de grote aandacht om deze complicaties te voorkomen, is de kans hierop gelukkig gering.

Praktische informatie

 • U mag douchen 2 dagen na de operatie, als u dan geen sondes meer heeft. Een bad stelt u best enkele weken uit, totdat de wonden genezen zijn.
 • U mag weer werken na 6 weken tot 3 maanden (afhankelijk van het herstel).
 • Een rijverbod is van toepassing gedurende 6 weken na de operatie.
 • Er geldt een hefverbod (optillen van zware lasten) van 6 weken.
 • Na het ontslag uit het ziekenhuis kent u eerst nog periode van snellere vermoeidheid en verminderde eetlust. Na 2 tot 3 maanden is de algemene conditie meestal weer zoals voor de operatie.

 

Laatste aanpassing: 10 maart 2021