Broekoperatie

Overbrugging van een vernauwde of verstopte slagader met een vaatprothese.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep.
 • U stopt best met roken.
 • Aspirine moet in principe niet gestopt worden. Andere bloedverdunners stopt u best 1 week vooraf. Bespreek dit met uw arts.

Verloop

Een broekoperatie gebeurt onder algemene verdoving.

 • Via een insnede ter hoogte van beide liezen worden de liesslagaders vrijgelegd.
 • In de buikholte worden 6 kleine insnedes gemaakt voor de werkinstrumenten en een camera in te brengen.
 • De grote buikslagader wordt vrijgemaakt en geklemd. Tussen de grote buikslagader enerzijds en de liesslagaders anderzijds wordt er een overbrugging ingehecht.
 • De werktinstrumenten en camera worden verwijderd en de insnedes gesloten.
 • Ter hoogte van de liezen wordt meestal een wonddrain achtergelaten.
 • Soms is het niet mogelijk om de wonde in de buik zeer klein te houden en moet de buik toch open gemaak worden. Als dit nodig is, zal uw arts dit met u bespreken.
Broekoperatie met vaatprothese

Nazorg

Minstens 5 dagen in ziekenhuis

 • Soms bent u al vanaf de eerste dag direct op de been, maar soms moet u nog enkele dagen in bed blijven voor verzorging.
 • Er wordt gezorgd voor voldoende pijnmedicatie.
 • Afhankelik van hoe snel de maag- en darmfunctie zich herstelt, zal de maagsonde, en later ook het infuus, worden verwijderd. Eventuele drains worden verwijderd rekening houdende met de hoeveelheid gedraineerd vocht.

Terug thuis

 • Na het ontslag uit het ziekenhuis kent u eerst nog periode van snellere vermoeidheid en verminderde eetlust.
 • Na 2 tot 3 maanden is de algemene conditie meestal weer zoals voor de operatie.

Complicaties

Specifiek bij broekoperatie

 • Nabloedingen door een lek van de naad tussen de vaatprothese en het eigen bloedvat.
 • Verstopping in de vaatprothese of in de eigen beenslagader. Als zo’n complicatie optreedt is een nieuwe operatie noodzakelijk.
 • Erectiestoornissen.
 • Door uitval van bepaalde zenuwen kan, ondanks een normale erectie, de zaadlozing uitblijven doordat deze in feite in de omgekeerde richting gebeurt (retrograde ejaculatie). De zaadlozing gebeurt dan in de blaas. Het orgasme en de sexuele beleving worden hierdoor niet gestoord.

Algemeen

 • Wondinfecties, trombose, longembolie (bloedklonter in longvaten), bloedingen en/of beschadiging van organen of zenuwen kunnen altijd voorkomen.
 • Longontsteking of hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal.
 • Het is onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. Dit kan een doof gevoel geven in de buurt van het operatielitteken. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele maanden.

Door de grote aandacht om deze complicaties te voorkomen, is de kans hierop gelukkig gering.

Over broekoperatie

Deze vaatprothese is een kunststofbloedvat in de vorm van een omgekeerde Y. Dit lijkt op een broek, vandaar de naam ‘broekoperatie’.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020