Maak een afspraak

 • 016 34 66 70

Voorwaarden

 • Slechts één kwaadaardig letsel in de borst.
 • De foto’s (mammografie) tonen geen uitgebreide zones van verdachte verkalkingen (microcalcificaties) buiten de tumor zelf.
 • Letsel is niet groter dan 3 tot 4 cm.
 • Grootte van de tumor vergeleken met de grootte van de borst biedt voldoende garantie op het volledig verwijderen van de tumor met behoud van een aanvaardbaar cosmetisch resultaat.
 • U gaat akkoord met 5 tot 6 weken radiotherapie na de ingreep. Zoniet wordt best geen borstsparende operatie uitgevoerd.
 • Uw algemene toestand laat radiotherapie toe.
  • Als vroeger al de borsten bestraald werden voor een andere aandoening, is geen nieuwe bestraling meer mogelijk.
 • U gaat akkoord met een zorgvuldige opvolging na de behandeling om eventuele heropflakkering in de borst vroegtijdig op te sporen.

Exclusie

 • Meerdere tumoren in dezelfde borst
 • Eerste bestraling in de borst voor een andere aandoening
 • Zeldzame aandoeningen waarbij bestraling tegenaangewezen is.

Uitzaaiingen naar lymfeklieren

Als er voor de ingreep geen aangetaste klieren aangetoond worden, kan men u een schildwachtlymfeklieronderzoek voorstellen.

 • De schildwachtklier wordt opgezocht met behulp van een radioactieve stof en een kleurstof.
 • Afvalstoffen van de borst (lymfevocht, tumorcellen) passeren altijd eerst de schildwachtklier.
 • Worden in deze klier geen tumorcellen gevonden, dan zijn de lymfeklieren van de oksel tumorvrij.
 • Is de klier aangetast, dan kan in eenzelfde of in een tweede operatietijd een okselklieruitruiming volgen.

Als er voor de ingreep bewijs is van aangetaste klieren in de oksel, dan wordt er onmiddellijk een okselklieruitruiming voorgesteld.

Contact

Maak een afspraak

016 34 66 70