Borstaandoening: goed- of kwaadaardig?

De meeste klachten zijn terug te brengen tot grosso modo 6 categorieën die geassocieerd zijn met een wisselend risico op borstkanker (zie tabel 1).
Een massa bij een postmenopauzale vrouw is duidelijk verdacht voor borstkanker en dient als dusdanig onderzocht te worden. Een pijnlijke zwelling bij een premenopauzale vrouw daarentegen is meestal goedaardig. Toch is het belangrijk dat een onderliggend maligne lijden nooit kan uitgesloten worden en iedere klacht moet dus volledig geïnvestigeerd worden. Het is zelfs zo dat de evaluatie van ‘benigne klachten’ de meeste eisen stelt aan de clinicus. Het soms benigne karakter van de klachten kan misleidend geruststellend zijn en de diagnose van borstkanker vertragen.

Laatste aanpassing: 12 december 2019