Maak een afspraak

  • 016 34 36 50

Verloop

  • Bepalen van verschillende hormonen die een rol spelen bij de productie van zaadcellen.
  • Screening voor infectieziekten zoals:
    • HIV
    • Hepatitis B en C
    • Syfilis
  • Genetisch onderzoek om bepaalde chromosomale afwijkingen of gendefecten op te sporen. Bij een voorgeschiedenis van erfelijke ziekten of aangeboren afwijkingen wordt het advies van een geneticus ingewonnen.

Contact

Maak een afspraak

016 34 36 50