Bloedonderzoek bij mannelijke vruchtbaarheidsproblemen

Bloedonderzoek bij man waarbij we screenen voor infectieziekten, genetische afwijkingen en andere factoren die kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Het bloedonderzoek is een standaardonderzoek bij vruchtbaarheidsproblemen.

Afspraken

Dagziekenhuis 9

Verloop

  • Bepalen van verschillende hormonen die een rol spelen bij de productie van zaadcellen.
  • Screening voor infectieziekten zoals:
    • HIV
    • Hepatitis B en C
    • Syfilis
  • Genetisch onderzoek om bepaalde chromosomale afwijkingen of gendefecten op te sporen. Bij een voorgeschiedenis van erfelijke ziekten of aangeboren afwijkingen wordt het advies van een geneticus ingewonnen.
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020