Biopsie bij radiologisch onderzoek

Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

Maak afspraak

  • Bel 016 34 36 60.

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

  • Na het onderzoek mag u niet zelf met de wagen rijden. Voorzie vervoer om het ziekenhuis te verlaten.
  • Breng voor het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger denkt te zijn.

Verloop

Het onderzoek duurt in totaal zo'n 4 uur. De biospie zelf duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten.

  • U krijgt een verdoving op de plaats waar de naald wordt ingebracht.
  • Met een speciale naald nemen we stukjes weefsel weg.
  • Op het ogenblik dat we de staal nemen hoort u een geluid.
  • Na het onderzoek rust u best enkele uren (1 tot 3 uur) in het ziekenhuis.

Meer informatie

Brochures en films


Maak afspraak

  • Bel 016 34 36 60.