Bijschildklierscintigrafie

Bepalen van een te snel werken (hyperfunctie) van bijschildklierweefsel waarbij een radioactieve speurstof (tracer) wordt ingespoten.

Afspraken

Nucleaire geneeskunde

Voorbereiding

  • U moet niet nuchter zijn voor een bijschildklierscintigrafie.
  • Recente (<6 weken) contrastonderzoeken kunnen een negatieve invloed hebben op het onderzoek. Uw verwijzende arts volgt dit op, eventueel in overleg met arts NG.
  • Breng vóór het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zorg dat u zeker op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.

Verloop

  • U krijgt een infuus in een ader in de arm.
  • U krijgt een inspuiting met een radioactief product om een beeld te kunnen maken van de bijschildklier en de schildklier.
  • Na de eerste injectie is er een wachttijd van minimum 2 uur, u mag ondertussen de dienst verlaten. Tijdens de eerste scan (30min) wordt een tweede radioactief product ingespoten. Hierna volgt nog een tweede scan (30 min).
  • Het is belangrijk dat u tijdens de twee verschillende onderzoeken gedurende 30 minuten stil blijft liggen. 

Resultaat

  • Een arts van de afdeling nucleaire geneeskunde beoordeelt het resultaat van het onderzoek en geeft de resultaten door aan uw behandelende arts.
  • Hij zal u de uitslag meedelen en indien nodig met de gepaste therapie starten.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021