Autismespectrumstoornissen (ASS)

Autisme
Autismespectrumstoornissen beginnen op zeer jonge leeftijd en verstoren de ontwikkeling van de persoon op kinder- en volwassenleeftijd. Vooral de sociale communicatie verloopt moeizaam en de denkpatronen zijn vaak anders en weinig aangepast aan de omgeving.

Diagnose en behandeling

Bij vermoeden van autismespectrumstoornis kunt u terecht bij het expertisecentrum autisme (ECA) van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Laatste aanpassing: 21 juni 2022