Angioplastie

Percutane transluminele angioplastie (PTA), Ballondilatatie, Dotteren
Vernauwing van een bloedvat met een ballonnetje openblazen zodat het bloedvat weer beter doorgankelijk wordt. Soms wordt er ook een stent in het bloedvat geplaatst om de openrekking open te houden.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorbereiding

 • U stopt best met roken.
 • Bent u allergisch voor jodium (contrastvloeistof)? Meld dit dan vooraf. Dan krijgt u vooraf medicatie om deze allergische reactie tegen te gaan.
 • De verpleegkundige zal vooraf uw beide liesregio's ontharen. 
 • U hoeft niet nuchter te zijn als de ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Meestal is het niet nodig om te stoppen met bloedverdunners voor de ingreep. Bespreek dit best met uw arts.

Verloop

Een percutane transluminele angioplastie (PTA) gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. De operatie duurt ongeveer 1 uur. 

 • Een of beide liezen (of soms de arm) worden ontsmet.
 • De huid en onderhuid worden plaatselijk verdoofd.
 • De liesslagader (of soms de armslagader in de elleboog) wordt aangeprikt en er wordt een katheter in de slagader geschoven.
 • Via deze katheter wordt contrastvloeistof opgespoten, wat een warm gevoel kan geven.
 • Aan de hand van foto's van de bloedvaten wordt de precieze plaats van de vernauwing of verstopping bepaald.
 • Er wordt een draad in de slagader geschoven tot voorbij de vernauwing.
 • Over deze draad wordt een ballon geschoven. Door de ballon op te blazen kan de vernauwing opengerekt worden. Tijdens het opblazen van de ballon is het mogelijk dat u pijn voelt in het been.
 • Tot slot wordt de ballon verwijderd en wordt opnieuw contrastvloeistof opgespoten om het resultaat te zien. Soms wordt er aansluitend nog een stent (een metalen netwerkje) geplaatst om de openrekking open te houden. 
 • Op het einde van de procedure wordt de katheter verwijderd.
 • De prikplaats kan op twee manieren gesloten worden. Beide technieken hebben hun voor- en nadelen.
  • Met een 'closure device'. Dit is een klein propje dat tegenaan het bloedvat wordt gelegd of een nietje dat het gaatje in de bloedvatwand dicht maakt.
  • Door de prikplaats dicht te duwen met de hand totdat de bloeding gestelpt is.

De procedure wordt hierboven eenvoudig beschreven. In praktijk zijn vaak meerdere controlefoto's noodzakelijk. Soms is het bloedvat verstopt en moet de verstopping eerst doorboord worden, soms zijn meerdere ballondilataties nodig of is het nodig om beide liesslagaders aan te prikken. 

Ballondilatatie

Plaatsen van een stent

 

Nazorg

U blijft 1 dag in het ziekenhuis. De dag na de operatie mag u naar huis. 

 • Na de ingreep moet u nog tussen 4 en 24 uur in bed blijven liggen, wat afhangt van de manier waarop de prikplaats gesloten werd. U mag dan niet volledig rechtop zitten (de hoek tussen uw rug en het bed mag niet groter zijn dan 30°). Te vroeg opstaan kan ervoor zorgen dat de prikplaats opnieuw begint te bloeden en eventueel een operatie nodig is om dit te stoppen.
 • Van zodra u mag opstaan, mag u onbeperkt wandelen. Dit is belangrijk voor uw herstel. 
 • In de eerste twee weken na de ingreep mag u niet fietsen. Fietsen zorgt er soms voor dat de prikplaats opnieuw begint te bloeden.

Complicaties

 • Het is mogelijk dat met een PTA de vernauwing niet opengerekt kan worden of de verstopping niet open gemaakt kan worden. In dat geval zal samen met uw arts bekeken worden welke behandeling dan noodzakelijk is.
 • Scheuren van bloedvat of een plotse volledige verstopping van een bloedvat tijdens de operatie, waardoor dringende operatie noodzakelijk is een om de bloedtoevoer te herstellen. Dit gebeurt gelukkig zelden.
 • Allergische reactie op de contrastvloeistof. Meestal wordt dit met medicatie onder controle gebracht.
 • Contrastvloeistof kan schadelijk zijn voor de nieren. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen door bij patiënten die reeds zwakke nieren hebben, de avond voor de ingreep reeds een infuus te plaatsen om de nier goed voor te bereiden en door de hoeveelheid contrastvloeistof te beperken. Toch is het mogelijk dat na de ingreep de nieren tijdelijk minder goed werken. Soms is zelfs dialyse noodzakelijk. Maar dit gebeurt gelukkig zelden.
 • Prikplaats kan na de ingreep nabloeden, wat opgelost wordt door de prikplaats nog wat langer af te drukken. Soms volstaat dit niet en is een operatie nodig om de bloeding te stoppen.

Praktische informatie

 • U mag douchen 1 dag na de operatie. Een bad stelt u best enkele weken uit, totdat de wonde genezen is.
 • U heeft geen werkverbod.
 • U heeft geen rijverbod.
 • U mag twee weken na de ingreep niet fietsen. 
Laatste aanpassing: 10 maart 2021