Angioplastie

Percutane transluminele angioplastie (PTA)
Vernauwing van een bloedvat met een ballonnetje openblazen zodat het bloedvat weer beter doorgankelijk wordt.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorbereiding

 • U stopt best met roken.
 • Bent u allergisch voor jodium? Meld dit dan vooraf. Dan krijgt u vooraf medicatie om deze allergische reactie tegen te gaan.
 • De verpleegkunige zal vooraf uw beide liesregio's ontharen. Komt u ambulant voor de behandeling, dan moet u dit de avond voordien zelf doen.
 • U hoeft niet nuchter te zijn als de ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Bloedverdunners moeten niet worden gestopt, tenzij anders besproken op de raadpleging.

Verloop

Een angioplastie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving.

 • Een of beide liezen (of soms de arm) worden ontsmet.
 • De huid en onderhuid worden verdoofd met een plaatselijk verdovingsmiddel.
 • De liesslagader (of soms de armslagader in de elleboog) wordt aangeprikt.
 • Via deze katheter wordt contraststof opgespoten, wat een warm gevoel kan geven.
 • Aan de hand van foto's wordt de precieze plaats van de vernauwing of verstopping bepaald.
 • Er wordt een draad in de slagader geschoven tot voorbij de vernauwing.
 • Over deze draad wordt een ballon geschoven. Door de ballon op te blazen kan de vernauwing opengerekt worden. Tijdens het opblazen van de ballon is het mogelijk dat u pijn voelt in het been.
Ballondilatatie
 • Daarna wordt de ballon verwijderd en wordt opnieuw contrastvloeistof opgespoten om het resultaat te zien.
 • Soms moet aansluitend nog een stent worden geplaatst om de openrekking open te houden. Een stent is een soort metalen netwerkje dat in het bloedvat wordt geplaatst om
  de openrekking open te houden.
Plaatsen stent
 • Op het einde van de procedure wordt de katheter verwijderd.
 • De prikplaats kan op twee manieren gesloten worden. Beide technieken hebben hun voor- en nadelen.
  • Met een 'closure device'. Dit is een klein propje dat tegenaan het bloedvat wordt gelegd of een nietje dat het gaatje in de bloedvatwand dicht maakt.
  • Door de prikplaats dicht te duwen met de hand totdat de bloeding gestelpt is.

Nazorg

U blijft 1 dag in het ziekenhuis

 • Na de ingreep moet u nog tussen 4 en 24 uur in bed blijven liggen, wat afhangt van de manier waarop de prikplaats gesloten werd. Te vroeg opstaan kan ervoor zorgen dat de prikplaats opnieuw begint te bloeden en eventueel een operatie nodig is om dit te stoppen.
 • Van zodra u mag opstaan, mag u onbeperkt wandelen.
 • In de eerste twee weken na de ingreep mag u niet fietsen. Fietsen zorgt er soms voor dat de prikplaats opnieuw begint te bloeden.

Complicaties

 • Het is mogelijk dat met angioplastie de vernauwing niet opengerekt kan worden of de verstopping niet open gemaakt kan worden. In dat geval zal samen met uw arts bekeken worden welke behandeling dan noodzakelijk is.
 • Scheuren van bloedvat of een plotse volledige verstopping van een bloedvat tijdens de operatie, waardoor dringende operatie noodzakelijk is een om de bloedstoevoer te herstellen. Dit gebeurt gelukkig zelden.
 • Allergische reactie op de contrastvloeistof. Meestal wordt dit met medicatie onder controle gebracht.
 • Contrastvloeistof kan schadelijk zijn voor de nieren. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen door bij patiënten die reeds zwakke nieren hebben, de avond voor de ingreep reeds een infuus te plaatsen om de nier goed voor te bereiden en door de hoeveelheid contrastvloeistof te beperken. Toch is het mogelijk dat na de ingreep de nieren tijdelijk minder goed werken. Soms is zelfs dialyse noodzakelijk. Maar dit gebeurt gelukkig zelden.
 • Prikplaats kan na de ingreep nabloeden, wat opgelost wordt door de prikplaats nog wat langer af te drukken. Soms volstaat dit niet en is een operatie nodig om de bloeding te stoppen.
Laatste aanpassing: 24 januari 2020