Aanvragen registreren via mijnplanning.uzleuven.be

Deze helppagina over de website van de planningstool is bedoeld voor UZ Leuven medewerkers. Heb je een vraag en vind je het antwoord niet? Neem dan contact op met de helpdesk van de planningstool via mijnplanning@uzleuven.be

Heb je langer gewerkt dan je geplande shift, dan geef je die meeruren in als volgt:

 • Surf naar https://mijnplanning.uzleuven.be
 • Klik op Planning en kies 'Aanvraag additionele uren'.
 • Selecteer de datum.
 • Kies de code U+
 • Geef bij 'Aantal uur einde' in hoeveel uren en minuten je langer gewerkt hebt, bvb 1:15
  Ben je vroeger gestart, geef dan bij 'Aantal uur begin' hoeveel uren en minuten je vroeger gestart bent, bvb 0:35.
  Werkte je tijdens je middagpauze, geef dan bij 'Aantal uur van' je starttijdstip in en bij 'Aantal uur tot' je eindtijdstip, bvb Van - Tot: 12:00 - 12:45
 • Geef bij commentaar in wat je tijdens die meeruren gedaan hebt.
 • Klik op de knop 'Aanvraag versturen'.
 • Bovenaan verschijnt de melding 'Uw aanvraag werd met succes verzonden'. Van zodra je planner deze registratie goedkeurt, zal je de meeruren ook in je planning en prestaties terugvinden.

Deze procedure kan je enkel toepassen op een dag dat je effectief gepland bent. Ben je komen werken op een dag dat je niet gepland stond, gebruik dan de code XX of YY. Bij vragen, contacteer je planner.

Bekijk het filmpje voor meer info over het aanvragen van additionele uren.

 • Surf naar https://mijnplanning.uzleuven.be.
 • Klik rechtsbovenaan op de knop met de 2 handjes 'Overzicht aanvragen'. Je krijgt een overzicht van al je openstaande aanvragen.
  Gebruik eventueel de groene navigatieknopjes onderaan of de groene kolomhoofdingen bovenaan om de lijst te filteren en je foute aanvraag te vinden.
 • Klik op de knop met de gedraaide pijl die zich vooraan de aanvraag bevindt die je wil intrekken.
 • Geef een commentaar in bij de vraagstelling 'Bent u zeker dat u de aanvraag wenst te annuleren?'.
 • Klik op het groene vinkje om het intrekken van de aanvraag te bevestigen.
 • Uw foute aanvraag is nu ingetrokken.

Deze procedure kan je enkel toepassen voor een foute aanvraag die nog niet goedgekeurd of afgekeurd werd. Wil je toch een goedgekeurde of afgekeurde aanvraag intrekken, contacteer dan je planner.

Bekijk het filmpje voor meer info over de mogelijkheden van het scherm 'Overzicht aanvragen".

Heb je enkele minuten of uren minder gewerkt dan je geplande shift, dan geef je die minuren in als volgt:

 • Surf naar https://mijnplanning.uzleuven.be.
 • Klik op Planning en kies 'Aanvraag afwezigheid'.
 • Selecteer de datum.
 • Kies de code U-
 • Geef bij 'Aantal uur einde' in hoeveel uren en minuten je minder gewerkt hebt, bvb 1:15
  Ben je later gestart, geef dan bij 'Aantal uur begin' hoeveel uren en minuten je later gestart bent, bvb 0:35.
 • Geef eventueel een commentaar in.
 • Klik op de knop 'Aanvraag versturen'.
 • Bovenaan verschijnt de melding 'Uw aanvraag werd met succes verzonden'. Van zodra je planner deze registratie goedkeurt, zal je de minuren ook in je planning en prestaties terugvinden.

Bekijk het filmpje voor meer info over het registreren van minuren.

Deze procedure kan je enkel toepassen op een dag dat je effectief gepland bent. Wil je een volledige vrije dag registreren, gebruik dan de procedure om een dag recup aan te vragen.

 • Surf naar https://mijnplanning.uzleuven.be
 • Klik op Planning en kies 'Aanvraag dagrooster'.
 • Selecteer de datum.
 • Kies bij code het sterretje (vrije dag) uit de keuzelijst.
 • Geef eventueel een commentaar in (bvb wissel met woensdag).
 • Klik op de knop 'Aanvraag versturen'.
 • Bovenaan verschijnt de melding 'Uw aanvraag werd met succes verzonden'. Van zodra je planner deze aanvraag goedkeurt, zal je de vrije dag ook in je planning en prestaties terugvinden.

Bekijk het filmpje voor meer info over het aanvragen van een vrije dag.

 • Een aanvraag van V,F, VV of 45 wordt afgetrokken van je recht op vakantie V, feestdagen F of arbeidsduurvermindering (VV of 45).
  Meer info hierover vind je op de infopagina's van de personeelsdienst.
 • Een aanvraag van U- (of * voor een hele dag) dient om recup aan te vragen van meeruren die je ooit presteerde. Je mag dit dus enkel aanvragen als je effectief meeruren in je voortschrijdend saldo (VS-teller) hebt staan.
 • Een aanvraag van * kan ook gebruikt worden om aan te geven dat je je vrije dag (bvb je werkt 80% en nooit op vrijdag) in die week op een andere dag neemt (bvb nu op donderdag). Je moet dan voor vrijdag ook aangeven welke shift je die dag werkt via Aanvraag dagrooster (bvb M2)

Als je op 1 dag V en F wil combineren, dan moet je opletten dat de middagpauze goed verrekend wordt.

Voorbeeld: Ik heb nog 3:43 F en wil dit aanvullen met V zodat ik een hele dag afwezig ben.
Oplossing: vraag F aan met Aantal uren begin 3:43 en vraag dan V aan voor volledige dag (dwz vul de rest van de dag aan met V)

 • Surf naar https://mijnplanning.uzleuven.be
 • Klik op Planning en kies 'Aanvraag afwezigheid'.
 • Selecteer de datum.
 • Kies de code WT
 • Meestal wordt thuiswerk aangevraagd voor de volledige dag of voor de uren van de reeds geplande shift. Kies daarom 'volledige dag'.
 • Geef eventueel een commentaar in.
 • Klik op de knop 'Aanvraag versturen'.
 • Bovenaan verschijnt de melding 'Uw aanvraag werd met succes verzonden'. Van zodra je planner deze registratie goedkeurt, zal je de thuiswerk-uren ook in je planning en prestaties terugvinden.

Voorbeeld1: Ik heb gewerkt op een dag dat ik normaal gezien niet werk. Hoe geef ik in of ik al dan niet een pauze nam?
Als je op die dag gewerkt hebt zoals je op andere dagen zou werken, dan registreer je dit via 'Aanvraag dagrooster' door de shift te kiezen die je op andere dagen ook werkt (bvb M2). In die shift zit dan al de overeenkomstige pauze verwerkt. Werkte je tijdens de pauze en wordt dit vergoed, dan registreer je hiervoor ook een U+ via 'Aanvraag additionele uren'.
Werkte je maar enkele uren op die extra dag, dan kan je dit registreren met de code XX of YY via 'Aanvraag additionele uren'. In die code kan je geen pauze meegeven, dus als dat nodig is, zal je die code dan 2 keer moeten gebruiken om eerst je gewerkte uren voor de pauze (bvb 9:00-12:00) en dan je gewerkte uren na de pauze (bvb 13:00-17:00) te registreren.

Voorbeeld2: ik werk van 8u-13u en neem aansluitend verlof. Hoeveel verlof moet ik dan invoeren?
Als je geen pauze genomen hebt en dus effectief 5u gewerkt hebt, dan moet je nog 2:36 verlof nemen (als je 7:36 werkt op een dag). Je moet dus rekening houden met je pauze van 1u. Je geeft dan dus V in van 14-16:36.

Voorbeeld3: ik werk van 8u-15u en neem aansluitend verlof. Hoeveel verlof moet ik dan invoeren?
Als je wel middagpauze genomen hebt, dan geef je nog verlof in van 15-16:36

Voorbeeld4: ik werk thuis van 8u-15u met middagpauze en neem aansluitend verlof. Hoe moet ik dit invoeren?
Juiste invoer: V 15-16:36 en een aanvraag WT volledige dag (dwz vul de rest van de dag aan met thuiswerk) => er wordt dan 1u pauze van je WT afgetrokken
Foute invoer: WT 8-15 en V 15-16:36 => planningstool denkt dan dat je van 8-15 aan 1 stuk door gewerkt hebt en dus 7u gewerkt hebt en je neemt ook nog 1u36 verlof => teveel voor 1 dag

Voorbeeld5: ik werk thuis van 8u-10u zonder pauze en neem aansluitend verlof. Hoe moet ik dit invoeren?
Juiste invoer: WT 8-10 en V 11-16:36 zodat de pauze niet mee verrekend wordt in het verlof.

Dit gebeurt nog op de oude manier, dus niet via de nieuwe planningstool. Contacteer je planner bij vragen.

Dit gebeurt nog op de oude manier, dus niet via de nieuwe planningstool. Contacteer je planner bij vragen.

Laatste aanpassing: 21 december 2022