Aanmeldformulier om contract af te sluiten met UZ Leuven

Gegevens aanvrager
Bent u personeelslid van UZ Leuven?
Betrokken arts/dienstverlener

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Tweede betrokken arts/dienstverlener

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Derde betrokken arts/dienstverlener

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Vierde betrokken arts/dienstverlener

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Contactpersoon in UZ Leuven voor verdere afstemming rond contract en ondertekening.

Contractpartij
Tweede contractpartij
Derde contractpartij
Derde contractpartij
Gegevens contractvoorstel
Taal contract
Template contract
Type contract
Buiten het kader van een (toekomstige) klinische studie van UZ Leuven.
Buiten het kader van een (toekomstige) klinische studie van UZ Leuven.
Sprekersopdracht als werknemer van UZ Leuven
Wijze waarop event doorgaat
Worden er foto’s, audio- of video-opnames gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht?
Doelpubliek
Sponsoring van of educational grant voor een wetenschappelijk event georganiseerd door en met kosten ten laste van UZ Leuven
Wijze waarop event doorgaat

Bv. aanwezigheid met X aantal vertegenwoordigers, plaatsing van infostand ten belope van X m², vermelding van het logo van de firma op …

De totale kosten bestaan uit de organisatie van het event met opsplitsing in huur locatie, catering (indien < 6u wetensch.act. max.bedrag €23/u.; indien ≥ 6u wetensch. act. max.bedrag €135/dag; max.bedragen (incl. dranken) lunch €45, diner €90, pauzes €23), sprekersvergoedingen, drukwerk enz. conform de regelgeving van art. 10 Geneesmiddelenwet en de Mdeon-regelgeving is en dat de nodige bewijsstukken in dit kader door de dienst zullen worden bijgehouden gedurende een periode van 10 jaar.

Sponsoring van of educational grant voor de deelname van een werknemer van UZ Leuven aan extern wetenschappelijk event
Training en workshops aan zorgberoepsbeoefenaars of met betrokkenheid van patiënten van UZ Leuven
Betrokkenheid van patiënten
Locatie van de training
Doelpubliek
(Scientific) grant met kosten ten laste van UZ Leuven gerelateerd aan een wetenschappelijk onderzoeksproject of zorg- of kwaliteitsverbeterend project

Zoals toegevoegd mag worden aan het contract.

Is er een tegenprestatie voorzien voor de firma?

Bv. rapportering

Geheimhoudingsovereenkomsten indien gerelateerd aan werking van of samenwerking met UZ Leuven
Wie zal vertrouwelijke informatie delen?
Samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen
Extra muros opdracht in andere zorginstelling
Prestaties door UZ Leuven in opdracht van de overheid/RIZIV/FOD/…
Laatste aanpassing: 3 augustus 2023