Aangeboren neusafwijkingen

Congenitale neusafwijkingen
Zeldzame en meestal goedaardige uitwendige misvormingen van de neus bij de geboorte, vaak voorkomend in combinatie met een lipspleet, aangeboren gezwellen in of op de neus, en aangeboren neusobstructie.

Afspraken

Neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie

Meest voorkomende aangeboren gezwellen

 • Nasale dermoïd cyste/nasaal dermoïd
  Traaggroeiende zakvormige structuur ter hoogte van de neusbrug, meestal pijnloos tenzij bij infecties. Een nasale dermoïd cyste kan losliggend zijn of in verbinding staan met huid (waardoor vochtverlies kan zijn) of hersenvliezen (wat tot terugkerende hersenvliesontstekingen kan leiden).
 • Glioma/encephalocoele
  Goedaardig misvormde glia-cellen (ondersteunende cellen voor zenuwcellen) ter hoogte van de neusbrug, meestal uitwendig. In 15% van de gevallen bestaat er een verbinding met de hersenen die zich met vocht kan vullen waardoor een nasale encephalocoele ontstaat.
 • Choanaal atresie
  De verbinding tussen neus- en keelholte bij een pasgeborene is vernauwd of afgesloten. Zeker bij een volledige afsluiting is het noodzakelijk de luchtweg vrij te maken met behulp van een intubatie (het aanbrengen van een buisje in de luchtpijp). Een definitieve oplossing kan in een later stadium volgen. In vrijwel alle gevallen lukt het om tijdens een operatie door de neus, zonder uitwendige littekens, de verbinding te herstellen.
 • Apertura piriformis stenose
  Heel zeldzaam kan de benige ingang van de neus (apertura piriformis) vernauwd zijn bij de geboorte, meestal in combinatie met choanaal atresie. Kindjes met deze aandoening hebben vaak ademhalingsmoeilijkheden, die meer uitgesproken zijn bij luchtweginfecties. De symptomen kunnen verergeren tijdens de voedingen. De aandoening verbetert gelukkig vaak spontaan als het kind groter wordt, hoewel in sommige gevallen toch een heelkundige verbreding noodzakelijk is.

Risicofactoren

 • Erfelijk bepaald

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Operatie

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neusendoscopie

Brochures

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021