24-uurs urinecollectie

Urinestaal met verzameling van uw urine van een volledige dag en nacht.

Toepassing

Door uw urine te verzamelen, kunnen we een aantal dingen opsporen:

 • Verhoogde albuminespiegel, dat kan wijzen op nieraantasting bv door diabetes
 • De aanwezigheid van eiwitten die aanduiden dat er een nierziekte aanwezig is
 • De hoeveelheid inname van zout in het dieet
 • Bence-Jones proteïnurie, abnormale hoeveelheid van een antistof (een soort eiwit) dat in kleine hoeveelheden geloosd wordt in de urine bij plasmacelaandoeningen

Stap 1: verzamel 24 uur uw urine

Een collectebus kunt u bekomen via uw apotheek of in UZ Leuven.

 • De dag vóór uw raadpleging plast u ’s morgens bij het opstaan in het toilet. Het is belangrijk dat u uw blaas volledig ledigt.
 • Vanaf dit ogenblik verzamelt u alle urine gedurende de dag en de nacht in de collectebus.
 • De volgende dag urineert u de laatste keer in de collectebus. Het is belangrijk dat u uw blaas opnieuw volledig ledigt.
 • Sluit de bus goed af met het deksel.

Stap 2: vul tube met urine uit collectebus

 • Meng het de­biet door de bus enkele malen te kantelen.
 • Lees het totale volume urine (debiet) af op de collectebus en noteer het volume op het etiket van de tube.
  • Noteer ‘onvolledig debiet’ op het etiket van de tube als u urine gemorst hebt of als u per ongeluk in het toilet hebt geplast.
 • Verwijder het eiket op de dop. Kantel de bus met de insteekope­ning naar beneden en duw de tube in de insteekopening.
 • De tube vult zich met urine.
 • Als de tube vol is, ver­wijdert u deze voorzichtig uit de urinebus.
 • Als u de tube gevuld hebt, mag u de overige urine weggieten. U kunt de bus uitspoelen en hergebruiken voor een volgende urinecollectie

Heeft u geen tube? Breng dan gewoon de collectebus zelf mee naar de consultatie.

24 uurs urinecollectie

Stap 3: breng tube mee

Breng de volle tube mee naar de raadpleging en overhandig ze aan de verpleegkundige die de bloedafname verricht.

Laatste aanpassing: 25 januari 2022